Förvaltarjätten Blackrock har på sistone röstat emot en tredjedel av bonusförslagen till toppskiktet i bolagen. Ofta handlar det om covidrelaterade justeringar. 

ANNONS

Blackrock är med sitt innehav på 440 miljarder kronor Stockholmsbörsens näst största ägare. Det senaste året har förvaltarjätten röstat emot en tredjedel av ersättnings­förslagen till toppskiktet i de bolag förvaltarjätten äger.

”Vi fortsätter att centrera våra ansträngningar runt ägarstyrning. En överväldi­gande majoritet av de gånger vi har röstat mot bolagen de senaste tolv månaderna har i stor utsträckning handlat om ägarstyrningsfrågor”, säger Amra Balic, Europachef för ägarstyrning, till Di.

Ledningarna vill nå mål

I Europa har det framför allt handlat om att företagen bland annat har justerat bonusprogrammen, trots rådande pandemi, så att ledningarna ändå når sina mål.

”Det hör väldigt mycket ihop med covid­relaterade justeringar ’mid­flight’ som bolag har gjort för att belöna ledningen trots vissa saker vi har noterat: att ta emot offent­liga medel, missa mål för finansiell prestation, i vissa fall säga upp personal eller permittera anställda”, konstaterar Amra Balic och förklarar vidare att Blackrocks ”syn på ersättning är att det ska vara välstrukture­rade kompensationsmodeller som ger incitament till led­ningspersoner att leverera värde på lång sikt.”

Viktig klimatomställning

Klimatomställningen är en viktig del i arbetet och Blackrock började redan förra året pressa bolagen och rösta emot dem som inte presterade bättre på miljöområdet.

ANNONS
ANNONS

”Vi har varit mycket tydliga med att vi vill att bola­gen delar med sig av sina pla­ner. När vi väl ser mer konse­kvens i att rapportera sina pla­ner, kan vi börja prata om vil­ken som är rätt väg att gå”, säger Amra Balic och avslutar:

”Jag tror att en viktigare diskussion är hur de anpassar sina egna verksamheter för att positio­nera dem till att nå målet om nollutsläpp senast 2050.”

Läs mer: Attendo slaktar alla bonusar till chefer

 

 

ANNONS
ANNONS