Under dagen rapporterades att sekretessen för det så kallade permitteringsstödet kan hävas. Finansminister Magdalena Andersson är positiv till att allmänheten kan se vilka företag som tagit del av stödet. ”Jag är angelägen om att det här ska komma på plats”, säger hon till DN. 

ANNONS

Som Dagens PS rapporterade under morgonen utreds just nu en förändring av den lag som rör de företag som tagit del av ekonomiskt stöd i samband med permitteringar. Totalt kan fall samtliga 76 000 fall som har beviljats pengar offentiggöras.

Finansminister Magdalena Andersson säger till DN (obs. sida kräver inloggning) att en förändring av lagen vore välkommen ur ett transparens-perspektiv.

”Det har funnits relevant kritik mot att det här stödet inte har gått att granska, varken från media eller från allmänheten. Därför har vi inlett ett arbete i regeringskansliet för att se över den här lagstiftningen, och om vi kan göra något undantag för korttidspermittering, säger hon.

Nära 30 miljarder har betalats ut

Hon understryker att man använde sig av en redan existerande lagstiftning vid införandet av stödet, samt att arbetet skedde under tidspress.

”Det handlade om att rädda företag. Då visste vi inte hur myndigheter och domstolen skulle bedöma det här, om de skulle göra bedömningen att det var till skada för företag eller inte, säger hon.

Magdalena Andersson menar att det kan ta lång tid innan en förändring av lagen är på plats, då det till stor del är retroaktiva fall som ska förändras. Finansministern är dock angelägen om att förändringen sker, säger hon:

ANNONS
ANNONS

”Jag är angelägen om att det här ska komma på plats själv – men man vet aldrig vad man kan stöta på för problem.”

Totalt har stöd för 28 miljarder kronor betalats ut till ekonomiskt pressade företag.