Vid midnatt på tisdag den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad och för dig som ännu inte hunnit ta tag i blanketten – elektroniskt eller på papper – har Dagens Nyheter sammanställt åtta sista-minuten-tips, som Dagens PS återger i korthet.

ANNONS

1) Vill du ha pengar till midsommar är förutsättningen att du deklarerar digitalt och har anmält ett bankkonto hos Skatteverket.

2) Om du till äventyrs inte hinner deklarera kan du begära anstånd på Skatteverkets hemsida. Annars åker du på en förseningsavgift på 1.250 kronor.

3) Observera att du kan lämna in deklarationen nu – så att den registreras i tid – och ändra uppgifter som gäller avdrag i efterhand. Den möjligheten har du ända fram till du fått slutskattsedeln, som i sin tur går att ompröva. Glöm inte att ta med alla inkomstuppgifter i första skedet – det är bara avdragen du kan fila på i efterhand, understryker DN.

4) Ta upp vinsten i deklarationen om du sålt en bostad med vinst – även om du saknar kvitton just nu. Dessa kan du komplettera med senare.

5) Har du avdrag för resor får du bara dra av för den del av resekostnaden som är högre än 10.000 kronor per år. När det gäller förmånsbil är avdraget 6:50 per mil för diesel och 9:50 kronor milen för övriga bränslen.

6) Du kan göra avdrag för dubbel bosättning på annan ort – om du arbetar där – och den merkostnad det innebär. ”Singlar kan göra avdrag i högst två år och övriga i fem år”, plus att du kan dra av 66 kronor i ett schablonbelopp per dag för måltiden och småutgifter, framgår det.

7) Studenter och andra som lämnat hemorten för att jobba kan dra av för det i upp till två år. Förutsättningen är att avståndet till arbetsorten är minst fem mil och att din arbetsgivare inte redan ger dig traktamente. ”Schablonavdraget för småutgifter är 110 kronor per dag under den första månaden. Du får också dra av 110 kronor per dag för boendekostnader under hela perioden”, skriver Dagens Nyheter och förklarar att inga krav på kvitton ställs när det handlar om schablonavdragen. Du kan även dra av de faktiska kostnader du lagt ut – och en hemresa i veckan är avdragsgill.

8) Du kan dra av hyresinkomster på upp till 40.000 kronor om året. Villaägare får dra av ytterligare 20 procent och den som hyr ut delar av eller hela sin bostad kan dra av det aktuella hyresbeloppet, här är skatten på det överskjutande beloppet 30 procent. Rådet här är att se upp – Skatteverket har tidigare gjort utredningar som avslöjat mygel, så en kontroll av att du redovisat dina uppgifter korrekt går inte att utesluta.

ANNONS
ANNONS

Källa: Dagens Nyheter

MISSA INTE: Skattepengar = högtryck på resor [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Tjoho – nu kommer skattepengarna [DagensPS.se] >