Allt fler stora oljebolag satsar på vätgas, konstaterar Bloomberg. Anledningen är att vätgas är ett drivmedel som passar oljebolagens projektplaner och resurser – storskalig framställning.

ANNONS

Efter att ha undvikit förändring i många år väljer flera oljebolag nu att till slut planera för storskalig omställning. Valet tycks ha fallit på grön vätgas, det lösning som producerar vätgas genom elektrolys.

Utgångspunkten är att åstadkomma omfattande mängder förnybar energi som också kan lagras och fraktas långa sträckor. Man vill också hitta en energiform som fungerar i både bilar, lastbilar och flygplan, skriver Bloomberg.

Vätgasen uppfyller alla de önskemålen. Men det passar också oljebolagens organisationssätt, menar Julien Rolland, chef för förnybara energislag på råvaruhandelsbolaget Trafigura Group Pte Ltd.

”De stora oljebolagen har i alla tider byggt upp multimiljardprojekt. Det här med grön vätgas och grön ammoniak är nästa stora energiindustri.”

Det som gör grön vätgas särskilt väl lämpat för stora oljebolag är att det handlar om stora investeringar i en relativt oprövad teknik, vars svagheter ännu inte är välkända. För en sådan uppgift krävs ett storskaligt arbetssätt, men också mycket stora resurser, konstaterar Rolland.

Den senaste månaden har flera större bolag aviserat att de göra satsningar på tekniken, som i sig kräver mycket stora mängder energi för sin lagring och frakt.

Vätgas svaret för BP och TotalEnergies

Förra veckan blev det känt att BP går in med omkring 40 procent av kapitalet i en ny anläggning som under en längre tid har planerats i Australien, Asian Renewable Energy Hub. Projektet beräknas kosta 36 miljarder dollar och ska resultera i en anläggning vars energiproduktion motsvarar 26 GW, och en produktion av 1,6 miljoner ton grön vätgas eller 9 miljoner ton ammoniak, som kan användas som konstgödsel. Ännu har det vidsträckta projektet i Pilbara-regionen inte fått tillstånd, eftersom det också har inverkan på närmiljön.

Även TotalEnergies gått in i ett vätgasprojekt, och Shell väntas snart presentera någonting liknande. Genom investeringar från den indiske multimiljonären Gautam Adani kommer  TotalEnergies att investera 50 miljarder över tio års tid i grön vätgasproduktion. Ungefär hälften av den planerade vindkraftskapaciteten kommer att användas för att producera ammoniak. Inom sju år tror man att man kommer att leverera 1 miljon ton grön vätgas till marknaden.

Chevron i startgroparna

Amerikanska Chevron är en annan jätte som är beredd att gå in med pengar, men ännu inte har gjort det. De diskuterar en mix av lösningar, där grön vätgas är en, men där även så kallad “blå vätgas” har kommit ifråga. ”Blå vätgas” är en term som företag ibland använder om traditionellt framställd vätgas (genom metan). Skillnaden mot annan framställning är att utsläppen som kommer i samband med produktionen samlas upp och lagras.

ANNONS
ANNONS

Även om investeringarna fortfaranade är blygsamma i relation till den mängd pengar som bolagen i nuläget lägger på de fossila bränsleslagen olja och naturgas, så växer den andel de plöjer ner i förnybara lösningar successivt, skriver Bloomberg. Förutom vätgas investerar de I vindkraftparker, batteriteknik och billaddare.

Så långt har de stora planerna inte kommit särskilt långt. BP utvecklar en elektrolysanläggning i Tyskland och Spanien, och Shell har staratat en anläggningar på 10 MW, också det i Tyskland. Men snart väntas man ändå skala upp.

Läs också:

BP flyttar miljarder dollar till förnybart projekt [Dagens PS]