I och med coronapandemin beräknas utsläppen från energisektorn minska med 7 procent i år. Efterfrågan på energi har minskat med 5 procent globalt sett, framförallt när det gäller olja och kol. Däremot har förnybar energi som enda energikälla fortsatt att växa under året och om fem år beräknas solenergi ha den största tillväxten.

ANNONS

Enligt Internationella energimyndighetens IEA:s nya rapport World Energy Outlook 2020, innebär nedgången att de energirelaterade utsläppen av växthusgaser kommer att ligga på ungefär samma nivå som för tio år sedan, även om nedgången konstateras vara tillfällig. Detta visar en artikel i DN.

– Om regeringar och investerare ökar sina ansträngningar när det gäller ren energi i linje med vårt scenario där ambitionerna har skärpts för att vara hållbar, kan tillväxten av såväl solenergi som vindkraft bli än mer spektakulär och enormt viktig för att bemästra den globala klimatutmaningen, säger Fatih Birol chef för IEA i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten kommer de närmaste tio åren vara avgörande för att öka takten i omställningen till grön, hållbar energi och för att få en betydande minskning av utsläppen.

– Trots en rekordstor minskning av de globala utsläppen i år är världen långt ifrån att göra tillräckligt för en avgörande minskning av utsläppen. Svackan i ekonomin har tillfälligt minskat utsläppen men låg ekonomisk tillväxt är inte en strategi för låga utsläpp, fortsätter Fatih Birol.

Rapporten utgår från fyra olika scenarier vilka alla visar att förnybar energi kommer att spela huvudrollen och utgöra 80 procent av ökningen i elproduktionen de kommande tio åren.

Förnybart beräknas gå om kol som huvudkälla för elproduktion redan om fem år. Totalt sett fortsätter vattenkraft att utgöra den största källan till förnybar energi, men när det gäller tillväxten står solenergi för huvudkällan.

ANNONS
ANNONS

Satsningar på förnybar energi måste dock kombineras med kraftfulla investeringar i elnäten, konstaterar rapporten. Detta gynnar den ekonomiska tillväxten samtidigt som det skapar jobb och minskar utsläppen.

Läs mer: FN ställer krav på hållbara investeringar