Uppvärmningen av Arktis sker mycket snabbare än vad klimatforskarna har trott i sina tidigare prognoser. Vissa delar av den arktiska regionen värms upp sju gånger snabbare än jordens genomsnittliga uppvärmning.

ANNONS

Forskningen har redan tidigare räknat med att uppvärmningen kring polerna kommer att gå snabbare än den genomsnittligt kommer att göra på resten av jorden. Men man har räknat med en dubbelt eller tredubbelt så stor uppvärmning. Nu visar den sig ha gått fyra gånger så snabbt, enligt en ny studie från finska forskare.

Det är inte minst i Barents hav norr om Norge och Ryssland som uppvärmningen nu går mycket snabbt, skriver New York Times.

Detta leder till en snabbare avsmältning av Grönlands inlandsis och tillhörande havsnivåhöjning, men också till extrema regn och värmeböljor i andra delar av världen, då vädersystemen hänger ihop.

I Nordamerika leder det till fler och kraftigare stormar, enligt en meteorologisk studie från Los Alamos National Laboratory.

Arktis påverkar alla system

”Man måste mäta det mycket bättre, och hela tiden, eftersom vi befinner oss vid gränsen för flera system”, säger forskaren Manvendra K. Dubey till New York Times.

Sommaren 2022 påminns hela världen återigen om hur ödesdigra klimatförändringarna är. Värmeböljor skördar liv, torkar ut transportvägar, ökar antalet skogsbränder och stänger driften i kärnkraftverk i Europa. Matproduktionen tar stryk. I Kanada har hettan lett till massiv fiskdöd.

ANNONS
ANNONS

Det här är händelser som kommer att förstärkas av att den arktiska uppvärmningen gå rså snabbt, enligt Mika Rantanen, forskare vid Meteorologiska institutet i Helsingfors.

Man har nått konsensus om att den planetära uppvärmningen måste hållas under 1,5 grader om vi ska ha en chans att undvika ett läge där ekosystemen på egen hand börjar förstärka växthuseffekten och metan och koldioxid frigörs automatiskt.

Planeten har redan i genomsnitt värmts upp med cirka 1,1 grader från förindustriella nivåer.

Uppvärmning fyra gånger så snabb

Den finska studien, som visar att Arktis värms fyra gånger snabbare än det globala genomsnittet, publicerades i torsdags i tidskriften Communications Earth and Environment.

Arktis har hamnat i en så kallad återkopplingsspiral: när isen smälter reflekterar den inte solljuset och havet inunder drar till sig ljus så att regionen värms snabbare.

Många forskare menar nu att Arktis grundläggande klimat har förändrats, till ett som kännetecknas mer av flytande vatten än is, med långtgående effekter på växterna, djuren och människorna som lever där, inte minst ursprungsbefolkningar.

ANNONS
ANNONS

Vad forskarna också har kommit fram till är att uppvärmningen av Arktis inte sker år för år, utan i språng, varav särskilt stora kliv togs under slutet av 80- 90- och 00-talen.

Mika Rantanen säger att naturliga variationer i uppvärmningshastigheten också påverkar de långsiktiga förändringarna.

”Men helt klart är samspelet mellan vattentemperatur och is viktigast.”

Läs också:

Det forskas för lite om risken för människans utrotning [Dagens PS]
Jetströmmen påverkar extremvärmen i Europa [Dagens PS]