Indonesien består av över 10 000 öar och att förse hela landet med el är en utmaning, över en miljon indoneser är inte anslutna till landets elnät.

ANNONS

”De människor som inte har elektricitet bor på avlägsna öar, så i den här situationen är det svårt att ansluta en kabel till dem och det är svårt att installera andra dyra lösningar som vindkraftverk”, säger Luofeng Huang, lektor i maskinteknik vid Cranfield University till BBC.

Solenergi har blivit billigare

Solenergi är en möjlighet som skulle kunna förse dessa öar med el och enligt Internationella Energirådet, IEA, har solel blivit det billigaste valet för nya elverk.

Solenergianläggningar tar dock mycket plats på utrymmen om kanske är bättre att använda för jordbruk, bostäder eller industrier.

Därför har forskare och ingenjörer jobbat på sätt att kunna bygga solenergianläggningar på havets yta.

Finns redan på flera platser

”Flytande solenergi är väldigt bekvämt eftersom det bara kan läggas ovanpå vattnet, och om du behöver mer elektricitet kan du sätta på fler solpaneler”, säger Luofeng Huang till BBC.

Flytande solcellsanläggningar finns redan på flera platser i världen, men de finns på sjöar, inte på havet eftersom havsvågor kan skölja över anläggningarna och förstöra dem.

ANNONS
ANNONS

Nu pågår dock forskning och tester för att hitta sätt att kunna hålla solpaneler intakta och fungerande även i grov sjö.

Solarduck bygger i Nordsjön

Det holländsk-norska bolaget Solarduck arbetar med det tyska energibolaget RWE för att bygga en flytande solcellsanläggning i Nordsjön.

Enligt bolaget kommer det bli världens största flytande solcellsanläggning med kapacitet att försörja några hundra hem med el och den väntas tas i drift under 2026.

Solpanelerna kommer sitta på plattformar flera meter över ytan och anläggningen kommer använda kablar som redan används av en vindkraftspark.

Ocean Sun har en annan lösning

Samtidigt har bolaget Ocean Sun utvecklat en flytande rigg som böjer sig när vågor passerar och som solpaneler kan placeras på.

Børge Bjørneklett, Ocean Suns grundare, säger att det dämpar vågorna och det förhindrar att vågorna bryter och att eftersom panelerna ligger plant minskas krafterna som påverkar dem.

ANNONS
ANNONS

Solcellerna kyls också ned av att vara nära havsvattnet, vilket förbättrar deras prestanda.

Både Ocean Sun och Solarduck vill placera sina solcellsanläggningar bredvid havsbaserade vindkraftverk så att elflödet jämnas ut när det inte blåser.

Utvecklar ytterligare en lösning

Enligt Luofeng Huang har båda bolagens tekniker svagheter, Solarducks system kan bli dyrare eftersom solpanelerna lyfts ovanför havet och han är inte övertygad om att Ocean Suns metod kommer skydda solpanelerna tillräckligt.

Luofeng Huang och hans team vid Cranfield University arbetar på en alternativ flytande solcellsanläggning, kallad Kallas Solar2wave, som han säger är både billig och robust.

Billig vågbrytare

Solar2wave kommer ha en flytande vågbrytare som, enligt Luofeng Huang, minskar våghöjden med cirka 90 procent.

De reducerade vågorna färdas sedan genom en buffertzon, ett litet slutet område med vatten, och det minskar vågkraften ytterligare innan vågorna träffar solpanelerna.

ANNONS
ANNONS

”Alla skador kommer att finnas i vågbrytaren, som är billig och mycket lätt att byta ut och underhålla”, säger Luofeng Huang till BBC.

Vill bygga i Indiska oceanen

Installations- och underhållskostnaderna för alla solcellsanläggningar till havs kommer vara höga, men i vissa tätbefolkade delar av världen kommer sådana anläggningar i många fall vara det enda sättet att leverera förnybar energi.

Solar2wave har akademiska och kommersiella partners i Indonesien och hoppas kunna ha ett demonstrationssystem i Indiska oceanen om ett år.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nya energilösningen: Flytande solcesslpark i havet [Dagens PS]