Energimyndigheten vill att Sverige ska utnyttja sina tak bättre för solpaneler. Detta sedan panelerna fungerar bra även i kalla miljöer. 

ANNONS

Den franska regeringen har lagstadgat att parkeringsplatser med mellan 80 och 400 bilar framöver måste ha tak som är täckta med solpaneler, berättar Ny Teknik.

Följa Frankrikes exempel

Det är en bra väg att gå menar Energimyndigheten som tycker att Sverige kan följa Frankrikes exempel, eftersom solpaneler i nuläget enbart utgör drygt en procent av Sveriges elproduktion.

”Vi ser positivt på att man utnyttjar befintlig infrastruktur på det sättet. Och jag tänker att när du har solceller på en parkering så möjliggör du ju också för laddning av elbilar där”, säger Elin Larsson på Energimyndigheten.

Hon tycker att solpaneler fungerar bra i kalla miljöer och framför allt längs kustremsorna.

Krav på solceller

EU-kommissionen kom i våras med ett förslag som säger att alla nya offentliga och kommersiella byggnader med takyta över 250 kvadratmeter måste ha solceller på taket från sista december 2026. Tre år senare vill kommissionen se krav på alla nya bostäder.

Eftersom solpaneler ofta konkurrerar med bland annat jordbruksmark så är den smidigaste lösningen att sätta panelerna på parkeringar och överdäckade motorvägar.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Flytande solpaneler som följer solen [Dagens PS]

Läs även: Fondjätte ny storägare i solcellsbolag efter miljardinvestering [Dagens PS]