EU kommer med all sannolikhet att sätta stämpeln miljövänlig på investeringar i gas och kärnkraft. Det står klart efter att EU-parlamentet röstat igenom förslaget på onsdagen.

ANNONS

EU-parlamentet har sagt sitt, och försöken att blockera lagen som sätter stämpeln ”miljövänligt” på investeringar i så kallad grön gas och kärnkraft misslyckas. Nu ligger vägen öppen för att förslaget blir lag, rapporterar Reuters.

Om inte 20 av de 27 medlemsländerna motsätter sig förslaget blir det med stor sannolikhet ny EU-lag.

Oenighet i EU

Förslaget har blottat stora klyftor mellan medlemsländerna. Inställningen till hur klimatförändringar ska bekämpas skiljer sig tydligt från varandra.

Gas och kärnkraft läggs till regelboken från och med 2023. Enligt Reuters slutade omröstningen med att 328 av de 629 deltagarna motsatte sig motionen för att blockera förslaget.

Försenat förslag

EU-kommissionens förslag i februari kom efter mer än ett års försening. De nya reglerna för gas och kärnkraft har delat EU-länderna, beslutsfattarna och investerare. Det slutgiltiga förslaget fick kritik, eftersom det inte står klart hur klimatmålen ska uppfyllas i dagens krisläge.

Gas är fossilt bränsle, och producerar växthusgaser. Däremot är det så att utsläppen är mycket mindre än när kol används, och flera EU-medlemmar ser gas som ett tillfälligt alternativ till kol.

Avfallsproblem olöst

Kärnkraft är visserligen helt utan koldioxidutsläpp, men producerar radioaktivt avfall. Bland annat Frankrike anser att kärnkraft är nödvändigt om utsläppen ska minskas. Motståndarna anser att problemet med hur avfallet ska förvaras inte är löst.

EU: Miljövänligt med "grön" gas och kärnkraft
Österrikes miljöminister Leonore Gewessler är starkt kritisk till EU-förslaget. Foto: TT

Luxemburg och Österrike – som båda är emot kärnkraft – säger att de tänker överklaga beslutet i EU:s högsta domstol, uppger Reuters. De motsätter sig också att gas kallas grön energi.

”Det är vare sig trovärdigt, ambitiöst eller baserat på kunskap, det riskerar vår framtid och är mer än ansvarslöst”, säger den österrikiske klimatministern Leonore Gewessler enligt Reuters.

ANNONS
ANNONS

Miljöorganisationer kommer också med skarp kritik. Greenpeace tänker överklaga beslutet i domstol.

Läs även: Österrike kan stämma EU för ”grön taxonomi” [Dagens PS]

Läs även: Ny europeisk allians för hållbara flygsatsningar [Dagens PS]