Storbanken HSBC, som har en betydande verksamhet i Asien, redovisar ett 33 procent lägre resultat före skatt för 2019 jämfört med året innan. Resultatet landar på 13,35 miljarder dollar efter nedskrivningar på 7,3 miljarder dollar. Nedskrivningarna relaterar till investment banking och kommersiell bankverksamhet i Europa.

ANNONS

Resultatet för fjolåret kom in under väntade 19,83 miljarder dollar enligt Refinitiv.

HSBC varnade i rapporten att verksamheten i Asien kan komma under press från coronaviruset. Det uppgav också att aktieåterköpen stoppas i år och 2021 på grund av en större omstrukturering.

Bankens intäkter för 2019 var 4,3 procent högre till 56,1 miljarder dollar.

HSBC, vars huvudkontor är i London, är Europas största bank mätt i tillgångar.

HSBC genomför nu ett större besparingsprogram som innebär att totalt 35.000 personer får lämna banken. Vidare kommer flera enheter att säljas av, rapporterar Sky News.

Tanken är att den större omstruktureringen skall göra banken mindre och konkurrenskraftigare. Totalt kommer tillgångar om 100 miljarder dollar att säljas av.

ANNONS
ANNONS

HSBC är Europas största bank men huvuddelen av vinsten kommer från Asien.

Neddragningen på personalstyrkan kommer att ske över tre år.