Börshimlen ser långt ifrån molnfri ut när vi går mot höst – med många viktiga datum att hålla koll på. Utöver det stundade riksdagsvalet den 11:e september så påverkas inflationen bland annat även av hur centralbankerna agerar, räntehöjningar och stigande elpriser.

ANNONS

Kommande månader finns det ett par datum som påverkar plånboken och är extra viktiga att hålla koll på.

11 september: Riksdagsval

Många valfrågor handlar om konsumentens plånbok. Oavsett vilket block som går vinnande ur valet kommer de behöva kompromissa i viktiga frågor så som skatter, bidrag, pensioner och lösning på energifrågan. Därför bör partiernas olika löften inom områden som påverkar plånboken tas mest som en ambition.

14 september: Inflationssiffra från SCB

Enligt SCB har inflationen fallit tillbaka från 8,5 procent i juni till 8 procent i juli. Dessvärre fortsätter dock inflationen uppåt om man bortser från siffran för drivmedel och el.

Dessutom går vi mot kallare tider med ökad efterfrågan på el, vilket kan bli tufft för hushållen. Hur tufft det blir får vi veta mer om den 14:e september när SCB presenterar inflationssiffran för augusti.

Siffran som presenteras kan även bli avgörande för Riksbankens penningpolitiska möte i september.

ANNONS
ANNONS
SCB kalender
Konsumentprisindex 12-månadersförändringen är beräknade på skuggindextal med två decimaler. Bilden visar åren 2012 – 2022.  Källa: SCB

20 september: Penningpolitisk rapport publiceras

Inflationssiffran för augusti tros få stor betydelse för hur Riksbanken agerar den 20:e september. Den 20:e september publiceras direktionens räntebeslut tillsammans med penningpolitisk rapport.

Som bolåntagare behöver man vara beredd på att räntan kommer att höjas kraftigt i september. Snitträntorna ligger nu kring 2 procent och om du som bolåntagare exempelvis har en låg belåningsgrad, god ekonomi men ändå ett stort lån kan du förhandla en bättre ränta än snittet.

Om det är nödvändigt – ställ bankerna mot varandra och byt bank.

21 september: Fed höjer räntan igen

Flera räntehöjningar väntar under hösten då inflationen är fortfarande hög. En trippelhöjning med 75 punkter i september är inte osannolik.

Det globala börshumöret påverkas av hur Fed agerar och idag ser det ut som att scenariot med inbromsade räntehöjningar är vad optimisterna spår vid årets slut.

ANNONS
ANNONS

Hela Sveriges riksbanks kalender med fler viktiga datum finner du här

Läs mer: Oops, Sverige på övre inflationshalvan i världen [Dagens PS]

Läs även: Leif Östling ryter till igen: ”Vad får vi för pengarna?” [Dagens PS]