Den turkiska lirans försvagning under sommaren har blivit kännbar för de svenska exportföretagen.

ANNONS

Till nyhetsbyrån TT uppger Exportkreditnämnden (EKN) att företagen fått signaler om att deras turkiska kunder inte kan köpa i lika stora mängder som tänkt från början.

Samtidigt har EKN valt att höja riskskalan för Turkiet till fem, vilket är ett snäpp högre än före krisen. Skalan är på ett till sju.

”Man skulle kunna tänka sig att kriser innebär färre exportaffärer och därmed en mindre garantigivning från vår sida. Samtidigt blir företagen mer försiktiga i sådana situationer och söker sig till oss i större utsträckning”, säger EKN:s landanalytiker Victor Carstenius.

EKN har hittills i år säkrat export till Turkiet för en halv miljard kronor, vilket kan jämföras med 2,9 miljarder kronor för helåret 2017. De totala utestående försäkringarna till landet uppgår till 5,4 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Turkiet har senast lyckats stabilisera liran något efter att centralbanken höjt styrräntan betydligt mer än vad marknaden väntat sig.