Analys: Revansch för kronan. Den svenska valutan tycks ”ha hittat hem” i vår men många faktorer avgör kronans öde. Det skriver Di.

ANNONS

Enligt skribenten Nils Åkesson är kronan varken stark eller svag i dagsläget, den är ”ungefär lagom”. En euro kostar runt tio kronor och det är visserligen högre än valutakursen 8,70 som Riksbanken räknade med 2003 när EMU-omrästningen stod för dörren.

Åkesson kastar ut frågan om vi blivit 15 procent fattigare sedan dess.

Sverige har ”tappat lyskraft”

Sammantaget är hans slutsats att ”svensk ekonomi har tappat lyskraft” internationellt. Han nämner kostnadsläge, bytesbalans och BNP som tre indikatorer på att Sverige halkat efter.

Bland analytikerna råder delade meningar huruvida kronan rycker mer i år, eller om den försvagas.

Mitt under brinnande pandemi i fjol skrällde kronan och återhämtade sig starkt, men det var då det.

Nils Åkesson påpekar i sin analys i Dagens Industri att ett lands växelkurs inte bara handlar om ”hur länge pengarna räcker på utlandsresan, eller om företagens importkostnader och exportintäkter”.

”På kort sikt är valutarörelser ökänt kniviga att förutspå. Den svenska valutan har det senaste decenniet dessutom hört till de mest bångstyriga bland världens höginkomstländer”, skriver ha vidare.

ANNONS
ANNONS

Läs mer på Di.se.

Läs även: Inflationen steg i april men toppen tros vara nådd [DagensPS.se] »