Sverige tjänade 40 procent mer på att sälja utsläppsrätter 2021 än året innan. EU:s utsläppshandel har gett intäkter på 2,2 miljarder till statskassan.

ANNONS

Auktioneringen av nya utläppsrätter utgör en allt större intäktskälla för EU:s medlemsländer, enligt Sveriges Radio.

Svenska staten har tjänat 2,2 miljarder på utsläppsrätter förra året. Det är 40 procent mer än året innan. Det framgår av statistik från European Energy Exchange.

”Det beror framför allt på att priset på utsläppsrätter har gått upp så pass mycket”, säger Fredrik Hannerz, chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet, till Sveriges Radio.

Auktioneringen av nya utsläppsrätter fördelas mellan EU:s medlemsländer, medan det framför allt är företag som köper utsläppsrätterna för att kompensera sina utsläpp. Minst hälften av pengarna ska användas till investeringar för klimatet.

Utsläppshandel ger 2,2 miljarder

När utsläppspriset har mer än dubblerats 2021 har svenska staten på så vis fått in 2,2 miljarder kronor, enligt European Energy Exchange. Det är nästan dubbelt så mycket som 2020. Utvidgas systemet blir det förmodligen mer. Antalet gratis utsläppsrätter kommer nämligen att trappas ned.

”Sammantaget för EU så är ju det här en ordentlig slant som kan komma in till statskassorna. Vi pratar om möjligen 4000 till 8000 miljarder kronor”, säger Fredrik Hannerz.

För svensk del kan utsläppsrätterna komma att ge 80 miljarder kronor de kommande tio åren, om dagens utsläppsrättspris stannar på den nivå det ligger på idag. EU-kommissionen vill att alla pengar ska gå till klimat- och energiåtgärder. Minst hälften måste användas så.

Idag vill Annika Strandhäll inte ge några besked om hur Sverige kommer att fördela pengarna.

ANNONS
ANNONS

Utsläppshandel

• Utsläppshandeln regleras på detaljnivå av särskilda EU-direktiv och förordningar. Reglerna är rätt komplicerade, men principen kan sammanfattas i följande fem punkter:
• EU bestämmer hur stora de totala utsläppen får vara för deltagarna – nivån kallas utsläppstak. Det innebär att den tillåtna mängden utsläpp är förutbestämd.
• Den tillåtna mängden utsläpp fördelas på utsläppsrätter, som säljs (auktioneras) eller delas ut gratis till deltagarna.
• Varje utsläppsrätt ger deltagaren rätt att släppa ut ett ton koldioxid.
• Deltagarna måste varje år redovisa sina utsläpp och överlämna utsläppsrätter som motsvarar den mängden.
• Deltagarna kan köpa och sälja utsläppsrätter mellan varandra. Om en deltagare har ett underskott av (det vill säga om de har färre utsläppsrätter än de har utsläpp) måste det täckas genom att deltagaren köper fler. En överbliven utsläppsrätt kan däremot säljas eller sparas.

Källa:Naturvårdsverket

Läs också:

Volvo Cars kan sälja utsdläppsrätter – klarar krav [Dagens PS]
Ryssland vill införa utsläppsrätter – men billigare [Dagens PS]