Swedbank har valt att anlita advokatfirman Nordia i och med att det stått klart att det sker en förundersökning rörande bland annat grovt svindleri.

ANNONS

Advokatfirman uppger i en kommentar att Ekobrottsmyndigheten skall ha beslagtagit handlingar som var belagda med advokatsekretess och kritiserar även åklagarnas utspel i medier.

”Swedbank är verksam inom ett flertal jurisdiktioner, inte bara i Sverige. Detta gör det angeläget att fullt ut kunna överblicka alla konsekvenser, globalt, av att upphäva sekretess och tystnadsplikt, särskilt eftersom banken dessutom omfattas av banksekretess i förhållande till sina kunder. Nordia har på dessa grunder givit bankens ledning rådet att inte häva sekretessen och tystnadsplikten, i vart fall inte innan samtliga möjliga konsekvenser är kända och bedömda. Detta arbete pågår”, skriver Nordia.

Nordia menar också att åklagarna uttalat sig felaktigt.

”Åklagaren har i media uttalat att banken inte medverkat vid husrannsakan på önskvärt sätt, utan tvärtom försvårat denna genom att vilja bibehålla sekretess och tystnadsplikt. Åklagarens uttalande är helt felaktigt och obegripligt”, skriver advokatfirman i ett pressmeddelande som skickats ut från Swedbank.

Chefsåklagaren Thomas Langrot uppger dock att han hade grönt ljus från den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen.

”Som jag uppfattade det hela ville Birgitte Bonnesen att vi skulle få ta del av allt som vi önskade – och i det här fanns också en väldigt tydlig och klar förteckning av vad vi var ute efter och även den här så kallade Grimstadrapporten”, säger han till Sveriges Radio och fortsätter.

”Då lade jag hennes uppfattning i frågan till grund för att jag faktiskt inte har något hinder att ta dem i beslag, trots att nu styrelsen förmedlar någonting annat.”

ANNONS
ANNONS

Grimstadrapporten är en intern granskning av Swedbank i Estland. Enligt rapporten skall stark kritik, enligt SVT, riktas mot banken för att man under perioden 2009-2018 satsat på högriskkunder från det som tidigare var Sovjetunionen.

Rapporten är författad av den norska advokaten Erling Grimstad och skall enligt Sveriges Radio slå fast att banken begått ”avsevärda överträdelser av regelverket mot pengatvätt”.