Statskassan hade ett överskott på 78 miljarder kronor under 2021 – långt över Riksgäldens prognos på 22 miljarder. 

ANNONS

Riksgälden skriver i ett pressmeddelande att Sveriges ekonomi återhämtat sig snabbare än förväntat från coronapandemin som gav ett underskott i statsbudgeten 2020 på 221 miljarder kronor.

För 2021 hade statsbudgeten istället ett överskott på 78 miljarder kronor.. Prognosen låg på ett överskott på 22 miljarder kronor.

”Sveriges ekonomi har återhämtat sig snabbare än väntat från nedgången 2020 och statsfinanserna har stärkts. Återhämtningen i ekonomin har inneburit både högre skatteinkomster och lägre utgifter för staten. Sammantaget leder det till ett större budgetöverskott än vad Riksgälden prognostiserade i oktober”, skriver Riksgälden.

Statsskulden uppgick till 1 204miljarder kronor i slutet av december vilket var 76 miljarder kronor lägre än i december 2020, skriver Riksgälden.

ANNONS
ANNONS

Läs även: SCB: Sveriges BNP fortsätter växa [Dagens PS]