Kindred överväger att överklaga Spelinspektionens varning och sanktionsavgift mot det helägda dotterbolaget Spooniker.

ANNONS

Det skriver Kindred Group i ett pressmeddelande.

Spelinspektionen varnar Spooniker och kräver att en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor betalas för brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Kindred håller med Spelinspektionen om att penningtvätt måste förhindras och hävdar att det är ett prioriterat område.

Överväger att överklaga beslutet

”Kindred välkomnar ökad tydlighet från Spelinspektionen och i lagstiftning om vilka objektiva och effektiva riskparametrar för bekämpning av penningtvätt man ska ta i beaktning när man bedömer en kunds riskprofil”, heter det i ett pressmeddelande.

”Kindred noterar också Spelinspektionens uppfattning om att förbättrade processer har införts sedan utredningen ägde rum (januari 2019-februari 2022) och att dessa nu är tillräckliga”, skriver bolaget.

ANNONS
ANNONS

Med detta i beaktande överväger Kindred ett överklagande av Spelinspektionens varning och sanktionsavgift.

Läs även: Rekordböter för Kindred-ägda spelsajten [Dagens PS]