Teknikkonsultbolaget PE Teknik & Arkitektur (Projektengagemang) ökar rörelseresultatet till 28,1 miljoner kronor, att jämföra med 13,2 miljoner förra året. Omsättningen sjunker något. Vid 10-tiden på fredagen var aktien uppe runt 17 procent.

Siffrorna avser miljoner kronor när inget annat anges.

 • Nettoomsättning       320,0
 • EBITA       30,9
 • EBITA (justerat resultat)       30,9
 • EBITA marginal        9,7%
 • EBITA marginal  (justerat resultat)       9,7%
 • Rörelseresultat, EBIT       28,1
 • Rörelseresultat, EBIT (justerat resultat)       28,1
 • Rörelsemarginal       8,8 %
 • Rörelsemarginal  (justerat resultat)       8,8%
 • Periodens resultat       17,9
 • Periodens resultat per aktie (kr) (Det är ingen utspädningseffekt.)       0,73
 • Nettofordran (-)/ skuld  278,6

 

PE:s avgående vd Per-Arne Gustafsson tillskriver omsättningsminskningen omstruktureringsarbete samt effekterna av covid-19.

”Vi ser nu effekterna av den långsiktiga strategiska satsning vi gjorde för att skapa ”Ett PE” under 2019 i form av bolagskonsolidering, gemensamma stödsystem och ett varumärke. Vår organisation är nu mer marknadsfokuserad och inriktad mot ökad samverkan”, skriver han i företagets delårsrapport.

ANNONS
ANNONS

”Trots den osäkerhet och turbulens som präglat stora delar av det
första halvåret har vi säkerställt väsentligt förbättrade marginaler. Vi har etablerat en stabil grund där våra olika kompetenser
samverkar under ett sammanhållet erbjudande och varumärke.
Genom att fortsätta att utveckla vår gemensamma plattform
förbättrar vi vårt erbjudande att leverera innovativa och hållbara
lösningar”, fortsätter han.