Byggbolaget Serneke har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Villkoren i nyemissionen är 1:7, vilket innebär att sju befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 53 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 22 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 23 december.

Teckningstiden löper från 30 december till 13 januari och handel med teckningsrätter sker den 30 december till 11 januari.

Nyemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, däribland av Svolder och bolagets ledande befattningshavare samt Provobis och Ernström som blir nya aktieägare i Serneke.

Syftet med nyemissionen är att ge bolaget större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet.

De aktier som fastighetsbolaget Balder har tecknat sig för i den riktade nyemissionen som offentliggjordes tidigare idag berättigar inte till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt.

ANNONS
ANNONS

”Den nu beslutade företrädesemissionen ger oss ytterligare möjligheter i detta långsiktiga arbete med att bygga ett ännu starkare Serneke för framtiden och tillvarata värdeskapande investeringsmöjligheter”, kommentar Ola Serneke, vd för Serneke Group.

Läs mer: Grängesberg går vidare med planerad emission