Dagens PS

SEB: Vi är tillbaka på tillväxtspåret

SEB ser möjlighet till vinster på alla områden 2024
Johan Torgebys SEB tror att den globala ekonomin är tillbaka på tillväxtspåret och ser möjlighet till vinster på alla områden 2024 och 2025. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 maj 2024Publicerad: 14 maj 2024

Världsekonomin undviker recession och kommer ”i stort” tillbaka till tillväxtspåret under 2024 och 2025. Prognosen kommer från SEB.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är i den nu publicerade ”Investment Outlook” som SEB (börskurs SEB) gör bedömningen att världen slipper en recession och kommer tillbaka till sitt historiska tillväxtspår i år och nästa år.

”Vi räknar också med att bolagsvinsterna stiger i år och under 2025. Inflationen ger med sig och centralbanker kan sänka sina styrräntor om än i varierande takt och omfattning”, skriver storbanken.

Potential kvar

Värderingar och risktagande bland placerare har drivits upp, men det finns fortfarande potential kvar, menar SEB.

”Vi förväntar oss fortsatt positiv avkastning från både aktier och räntor samt att trenden mot en bredare uppgång består. Resterande del av 2024 kommer enligt vår bedömning att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker”, säger Fredrik Öberg som ikläder sig titeln Chief Investment Officer på den avdelning hos SEB, som har det ännu mer imposanta namnet Private Wealth Management & Family Office.

ANNONS

Senaste nytt

Vinst överallt

SEB ser möjligheter att tjäna pengar på såväl räntebärande placeringar som aktier.

”Hela spektrumet, från lågrisk- till högriskportföljer, bör kunna leverera positiv absolut avkastning”, är bankens optimistiska analys.

ANNONS

I sina modellportföljer har SEB fortsatt en moderat övervikt mot aktier. I de portföljer som inkluderar alternativa investeringar underviktar man dessa till förmån för räntebärande placeringar.

”Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex”, är förklaringen.

Kan nå eufori

Samtidigt ser man att riskaptiten hos investerarna stigit rejält sedan bottennoteringen september 2022 men ännu inte nått ”euforiska nivåer”.

Dit kan vi dock nå snart.

”Blir konjunkturförloppet såsom vi prognostiserar finns det goda förutsättningar att investerarkollektivet tar ytterligare ett steg upp på riskskalan”, är analysen.

I rubrikform ser SEB:s perspektiv ut som följer, under tre huvudrubriker.

Globala aktier

ANNONS

• En bredare uppgång har inlett året

• Värderingen av de stora snabbväxande amerikanska IT-jättarna har planat ut

• Kraftigt höjda investeringsbudgetar inom AI gynnar en rad branscher

• Räntesänkningar och förbättrad konjunktur gynnar de lågt värderade småbolagen

• Intresset har ökat för de nedkörda kinesiska tillväxtbolagen 

Ränteinvesteringar

• Förväntansbilden på Fed under 2024 – från sju till två sänkningar och med start i september

• Riksbanken och ECB förväntas sänka fyra gånger vardera under året 

ANNONS

• Långa obligationsräntor åt olika håll i Sverige och USA det kommande året

• Begränsat utrymme för ytterligare nedgång i kreditspreadar givet nuvarande låga nivåer

• Fortsatt potential för räntesänkningar inom EM men FED kan bromsa planerna något 

Nordiska aktier

• Vinstprognoserna vänder upp

• Uppmuntrande rapportperiod, lagercykel har passerat botten

• Lägre räntor, men hur mycket?

• Fördel bank i nuvarande räntescenario

ANNONS

• Guldfeber och kopparbrist kan lyfta gruvinvesteringar

• Hög värdering begränsar potential

• Politiska risker ignoreras, men risken för handelskrig är värd att bevaka

• Konsolidering att vänta efter rekordrusning?

Läs mer:

Greta i protest utanför Wallenbergarnas bank. Dagens PS

Ljuset i tunneln för svenska finanschefer. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS