SEB förutspår i en prognos att inflationen mot slutet av året väntas stiga till 10 procent, innan den vänder nedåt igen.

ANNONS

Nedgången för el- och oljepriser gör att inflationen i juli väntas vara något lägre än i juni, men nedgången för energipriserna väntas vara tillfällig eftersom terminspriserna visar på kraftigt ökade priser under hösten och vintern, det skriver SEB i en analys.

SEB spår nu att inflationen, mot slutet av året, väntas att stiga till 10 procent på årsbasis, innan den vänder och blir lägre.

Svårt prognostisera elpriser

”Elterminer är mycket volatila och förändringar i väder och utbud av naturgas i Europa kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på de faktiska elpriserna. Priserna kan visa sig vara både betydligt högre eller betydligt lägre än vår prognos” skriver SEB.

Vidare skriver SEB att politiska åtgärder för att sänka priserna och dämpa effekterna för hushållen är högst sannolika, men att det fortfarande är osäkert i vilken utsträckning sådana åtgärder kommer påverka konsumentprisindex, KPI.

Enligt SEB är tidpunkten och utformningen av åtgärderna nyckeln och banken spår att bensinpriserna kommer fortsätta att sjunka, även om volatiliteten även för dessa priser är hög. Banken skriver i sin prognos att inflationen, minus energi, under de senaste fyra till fem månaderna har visat sig vara högre än deras prognos och att kortsiktiga indikationer för KPI-priser fortfarande är höga.

Internationella priser kan sjunka

I juni ökade producentprisindex på livsmedel med nästan 20 procent på årsbasis, medan producentprisindex på konsumtionsvaror, exempelvis livsmedel, ökade till 13 procent på årsbasis.

SEB ser vissa tecken på att internationella priser, framförallt på livsmedel, kan sjunka och prognosticrar att varuinflationen kommer avta något under senhösten och vintern, men riskerna för att inflationen ökar på kort sikt kvarstår, det skriver SEB i sin prognos.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nordeas expert: Inflationstopp kan skönjas [Dagens PS]