Investmentbolaget Melker Schörling har under inledningen av februari, 8-13, gjort mindre avyttringar i sina portföljbolag – Assa Abloy, Securitas och Hexagon. Totalt såldes det aktier för 3,3 miljarder kronor.

Försäljningarna genomfördes i syfte att eliminera koncernens nettoskuld och öka bolagets finansiella flexibilitet.

ANNONS
ANNONS

Marginella försäljningar kan även komma att ske i AAK och Hexpol, heter det i ett pressmeddelande.

Per den 13 februari uppgick marknadsvärdet på Melker Schörlings totala aktieinnehav till cirka 69,2 miljarder kronor.