Revolutionrace, som är en e-handel för friluftskläder, dubblade sin vinst och ökade omsättningen med 95 procent. 

ANNONS

Resultatet för Revolutionsrace första kvartal, juli-september i det brutna räkenskapsåret, landade på 56,5 miljoner kronor efter skatt. Resultatet per aktie var 0,5 kronor.

Rörelseresultatet låg på 72,7 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 28,0 procent. Nettoomsättningen var 254 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 95 procent jämfört med samma period föregående år.

”Sammantaget befinner vi oss in en hälsosam situation och Revolutionrace är väl positionerat för att fortsätta ta marknadsandelar”, skriver bolagets vd Pernilla Nyrensten i kvartalsrapporten.

De globala problemen med frakt och leveranskedjor har påverkat bolaget i form av långa ledtider och dyrare transporter.

”Vi har emellertid agerat snabbt för att parera utmaningarna i marknaden och vi har hittat lösningar som gör att vi har kunnat uppfylla kundernas krav och förväntan”, skriver Pernilla Nyrensten.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Revolutionrace succédebut – Pernilla Nyrensten historisk [Dagens PS]