Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Nettoresultatet var bättre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 467,7 miljoner dollar (454,7), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 476,8.

Resultatet efter skatt blev 87,5 miljoner dollar (85), analytikerkonsensus 78,8.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 dollar (0,10), vilket är 10 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,10.

Bolaget gör justeringar i produktionsprognoserna för 2018:
Koppar 162 000 – 174 000 ton (159 000 – 173 000)
Zink 148 000 – 154 000 ton (144 000 – 154 000)
Nickel 14 000 – 17 000 ton (14 000 – 17 000)

Lundin Mining sänker capex-prognosen till 795 miljoner från 850 miljoner dollar för 2018.

Bolaget föreslår oförändrad kvartalsutdelning var 0,03 CAD per aktie.

ANNONS
ANNONS

Lundin Mining aviserar också att vd Paul Conibear, vd sedan sju år tillbaka, har meddelat sin avsikt att gå i pension. Han kommer att ersättas av Marie Ikster som i dag är finanschef. Vd-bytet avses ske före årsskiftet.

Lundin Mining, MUSD Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 467,7 476,8 -1,9% 454,7
Nettoresultat 87,5 78,8 11,0% 85
Resultat per aktie, USD 0,11 0,10 10,0% 0,10

Konsensusdata från Bloomberg