Det har inträffat att råvarugrossister beviljats lån mot säkerhet i form av större råvarulager – till exempel metall – som sedan försvunnit spårlöst, rapporterar Bloomberg.

ANNONS

En grupp kinesiska handlare upptäckte att en kopparhandlare i norra Kina hade förskingrat malm för an halv miljard dollar, trots lånegarantier. Exemplet belyser risker för handel med råvaror. Det är en oroväckande utveckling och skandalen utspelades för åtta år sedan – Qingdao-bedrägeriet – som utlöste en genomgripande granskning av råvarumarknaden.

Hur kan metall försvinna?

Råvaruhandel – till exempel metall – har höga volymer och låga marginaler. Ett sätt för handlare att finansiera inköp och skapa kassaflöde, är att belåna varor de ska använda för handel. Säkerheten finns alltså i varan, eller godset. En sådan överenskommelse görs ofta i form av lagergarantier och kvitton. Användning av papper utsätter hela branschen stora bedrägeririsker eftersom de lätt kan förfalskas på olika sätt.

Vad är orsakar detta?

Hårt pressade marginaler och banker som blivit försiktiga med att ge ut lån och viljan att snabbt få in pengar för varor med sjunkande priser.

En vändning till lättare finansiering har har öppnat upp för mindre företag som kan utlova varor för stora summor. Långivarna söker en alternativ avkastning till andra former av investeringar.

Metallindustrin gick in i en kris i mars efter en lågkonjunktur som sänkte priserna ordentligt. Många led stora förluster, vilket ledde till den här utvecklingen. Konsekvenserna kan i värsta fall utlösa en förtroendekris för Kinas råvarugrossister, vilket delvis redan skett.

ANNONS
ANNONS

Läs även Analytiker spår nytt uppsving för råvaror redan i år [Dagens PS]