Dagens PS

Så vill Kina dominera handeln med metaller

Kina metaller
Kina försöker dominera handeln med metaller – som på bilden i Zimbabwe där ett kinesiskt bolag startat en litiumgruva. (Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 aug. 2023Publicerad: 11 aug. 2023

Kina vill dominera handeln med de nya metaller och råvaror som hela världen efterfrågar. Nu vill man skapa och styra den största råvarubörsen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Kina gör nu en kraftansträngning för att dominera och styra handeln med litiumkarbon.

Det är en del i arbetet som Kina gör med att dominera det finansiella systemet kring de metaller och mineraler som är avgörande i den globala energiomställningen.

Gick förbi direkt

Förra månaden blev Guangzhou Futures Exchange den fjärde globala råvarubörsen som fokuserar på handel med litiumkarbonat, ett mineral som används vid tillverkning av batterier för elbilar.

Inom tre veckor hade aktiviteten där stigit till en grad att den med marginal överträffade konkurrenterna London Metal Exchange (LME), Singapore Exchange och amerikanska CME Group.

Satsningen och aktiviteten återspeglar framförallt branschens alltmer centrala betydelse.

Men intensiteten i arbetet bakom Guangzhou Futures Exchange understryker framförallt hur Kina försöker ta större kontroll över handeln med vad de ser som en grupp metaller som är avgörande för 2000-talet.

ANNONS

Senaste nytt

Vill klå dollarn

ANNONS

Genom att etablera sina egna handelsnav och riktmärken prissatta i renminbi, vill Peking minska råvarumarknadens beroende av den amerikanska dollarn.

Ansträngningarna har intensifierats efter de amerikanska sanktionerna mot Ryssland efter Ukraina-invasionen.

“Kina vill verkligen vara den prissättande makten på dessa områden”, säger Tiger Shi, vd för den Hongkong-baserade mäklaren Bands Financial.

“Det kommer att ta tid, men det kommer att vara ett konsekvent mål.”

Växande hot

Strävan att bygga ett handelssystem som matchar produktionen i det stora antalet kinesiska gruvor är ett växande hot mot börserna i väst som traditionellt har dominerat marknaden.

“Kina kommer med tiden att bli ett kraftpaket inte bara för inhemska utan även internationella derivat”, säger Marc Bailey, vd för Sucden, en Londonbaserad metallmäklare med stark närvaro i Kina.

Det här sker vid en tidpunkt då London Metal Exchanges dominans, ett axiom under större delen av dess 146 verksamma år, blivit allvarligt hotad.

ANNONS

“Vi kan inte längre utgå från att vi är ett naturligt hem för allt denna handel,” konstaterar Martin Abbott, tidigare vd för LME.

Finns hinder för Kina

Samtidigt står Kinas strävan till dominans inför allvarliga hinder.

De viktigaste är att man har en valuta som inte handlas fritt och att man saknar ett globalt lagernätverk för terminsbörserna.

LME, idag ägt av Hong Kong Exchanges and Clearing, har ett nätverk av lager utanför Kina.

LME hävdar också att dess nickelterminskontrakt är mer representativt för den globala marknaden.

“Vi har en enorm respekt för de kinesiska råvarubörserna. Vi tycker att de gör ett mycket starkt jobb med den inhemska kinesiska prissättningen”, säger Matthew Chamberlain, nuvarande vd för LME, till Financial Times.

Lager viktiga

ANNONS

Lager är viktiga för att en börs ska fungera som “den sista utvägens marknad” genom att tillhandahålla en fysisk plats att lagra eller hämta metall från när det är för mycket eller inte tillräckligt som produceras, samt underbygga prisnivån.

“För att skapa en global konkurrent till LME kommer de att behöva ett nätverk av lager, inte bara ett eller två spridda runt Asien”, säger Raju Daswani, vd för brittiska Fastmarkets och konstaterar att ”det är långt kvar” tills man når dit.

Styrd marknad

En annan av Kinas svagheter är det auktoritära politiska systemet som inte låter marknaden agera fritt.

Internationella handlare kan tveka inför att handla på en marknad där regeringstjänstemän kan gå in och styra på detaljnivå för att upprätthålla en politisk ambition.

Samtidigt konstaterar Martin Abbott, som idag driver Global Commodity Holdings, att politisk styrning och vilja till sådan inte är något isolerat kinesiskt fenomen.

“Den politiska drivkraften att engagera sig i volatila marknader är ett globalt fenomen”, menar han. Men även om Kinas färd mot att bli en global makt i råvaruterminen stävar långsamt fram med tyngande barlast i form av dessa faktorer, varnar analytiker och handlare ändå för att Peking kommer att få en stor tyngdpunkt enbart på grund av storleken på sin inhemska marknad och vad man kan göra för att kontrollera utbudet.

Nya regler för råvaror ska bryta Kinas och Rysslands brottargrepp – Dagens PS

ANNONS

Råvaror gör Latinamerika till supermakt – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS