Rysslands krig i Ukraina förvärrar en ”redan fruktansvärd” matosäkerhet i världen, med pris- och utbudschocker som bidrar till det globala inflationstrycket, enligt  USA:s finansminister Janet Yellen, skriver Reuters.

ANNONS

Över 800 miljoner människor – eller 10 procent av världens befolkning – led redan före kriget av kronisk matosäkerhet, menar USA:s finansminister Janet Yellen. Uppskattningar visade då att enbart högre matpriser skulle kunna driva minst ytterligare 10 miljoner människor in i fattigdom.

I en paneldiskussion sa Yellen att länder bör undvika exportförbud som ytterligare kan höja priserna. Länder bör samtidigt öka stödet till utsatta befolkningar och småbrukare, ett budskap som underströks av den tyske finansministern Christian Lindner.

”Jag vill vara tydlig: Det är Rysslands handlingar som är ansvariga för detta”, sa Yellen och tillade att USA arbetar akut med partners och allierade för att ”hjälpa till att mildra effekterna av Rysslands hänsynslösa krig mot världens mest utsatta.”

Ryssland kallar sin invasion den 24 februari för en ”särskild militär operation” med syfte att ”avnazifiera” Ukraina.

Lindner, som talade för G7-länderna, sa att riktade och samordnade åtgärder behövs, men uppmanade alla länder att ”hålla jordbruksmarknaderna öppna, inte lagra eller hålla lager, och inte heller införa omotiverade exportrestriktioner för jordbruksprodukter eller näringsämnen.”

Han sa att G7, som för närvarande leds av Tyskland, har förbundit sig att arbeta med internationella finansinstitutioner och likasinnade statliga organisationer för att ”agera på ett agilt sätt”.

ANNONS
ANNONS

Finns en handlingsplan mot matosäkerhet

Finansdepartementet sa att deltagarna gått med på att arbeta på en handlingsplan för att ta tag i problemet, skissa på gemensamma principer för ett samordnat svar och kartlägga kort- och långsiktiga åtgärder mot matosäkerhet.

Vidare underströk Janet Yellen Washingtons åtagande att godkänna väsentligt humanitärt bistånd samt att säkerställa tillgången på mat och jordbruksprodukter till nytta för människor runt om i världen- även när när sanktioner och andra ekonomiska åtgärder eskalerar mot Ryssland.

Det är också avgörande att stärka motståndskraften på längre sikt menar Yellen, och uppmanade internationella finansinstitutioner att hjälpa till för att mildra den globala bristen på gödselmedel samt jämna störningar i försörjningskedjan för livsmedel och kritiska förnödenheter.

Hon sa att de kan stärka motståndskraften genom öka investeringarna i jordbrukskapacitet för att öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Det är också avgörande med ytterligare finansieringskällor, inklusive den privata sektorn.

Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati sa till deltagarna i panelen att livsmedelsförsörjning skulle vara en nyckelfråga i den första sessionen av ett möte med finanstjänstemän från G20 (som för närvarande leds av Indonesien), och varnade för att prishöjningar på mat och energi kan ”skapa enorma politiska och sociala oroligheter.”

Skuldnöd sätter ytterligare press

Flera deltagare uppmanade det globala samfundet att titta på befintliga verktyg som Global Agriculture and Food Security Program, som skapades av G20 som svar på 2008 års matpriskris.

Under ett senare separat evenemang sa Världsbankens president David Malpass att utvecklade ekonomier borde öka livsmedelsbiståndet till utvecklingsländerna och arbeta för att öka produktionen av mat, energi och gödsel.

ANNONS
ANNONS

Han sa att kontantbetalningar eller kuponger kan vara ett bra sätt att hjälpa bönder i fattiga länder att köpa konstgödsel för att säkerställa fortsatt livsmedelsproduktion.

IMFs chef, Kristalina Georgieva, sa att livsmedelssäkerhets-krisen sätter ytterligare press på de 60 procent av låginkomstländerna som är i, eller nära skuldnöd. Hon uppmanade Kina och den privata sektorns fordringsägare att ”brådskande öka sitt deltagande” i G20:s gemensamma ramverk för skuldbehandling.

”Vi vet att hunger är världens största lösbara problem”, sa hon. ”Och i en hotande kris är det dags att agera beslutsamt.”

Läs även: Katastrof på väg: Global svält- finns få lösningar [Dagens PS]