Den globala efterfrågan för guld var i det första kvartalet sju procent lägre än jämfört med samma period året innan.

Överlag var den totala efterfrågan på 973,5 ton den svagaste för ett kvartal sedan första kvartalet 2008, enligt World Gold Council.

Det som gjorde att efterfrågan blev såpass låg är att investeringarna minskade inom börshandlade fonder, ETF, med fokus på guld och guldtackor. Dessa i sin tur påverkades delvis av ett högre pris på den ädla metallen.

ANNONS
ANNONS

Inom guldsmycken var efterfrågan stadiga 487,7 ton, där Kina och USA lyckades kompensera för nedgången i efterfrågan i Indien.

Ljuspunkten för perioden var centralbankerna som köpte på sig 116,5 ton av guld under kvartalet. Det är en ökning med hela 42 procent från första kvartalet 2017 och det högsta för ett första kvartal på fyra år, enligt WGO.