Företagen planerar kraftigt höjda priser visar en undersökning – för att kunna balansera råvarupriserna. Det innebär att konsumenterna betalar, vilket även leder till ökad inflation.

ANNONS

Att ett lågt utbud på råvaror och insatsvaror driver upp priserna är ingen nyhet, samtidigt som de höga energipriserna eldar på tillverkningskostnaderna.

Priserna på inköpt material är rekordhöga visar inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, enligt Swedbank och utbildningsaktören Silf som står bakom indexen, skriver Di.

Inköpscheferna hos de båda panelerna representerar 400 företag tillsammans, där de flesta har förändrat sina inköp och många har byggt upp större lager.

Högst på 27 år

Det som sticker ut mest i undersökningen, som gjordes i november förra året, är ökningen inom industrin, som inte har varit så stor genom inköpschefsindexets 27-åriga historia.

”Lagerhållning och längre väntetider som äventyrar produktionen blir också kostnader i sig”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank som står bakom indexet.

Planerar höjda priser

Priserna kommer som väntat att höjas framöver. Hela två av tre industriföretag och över hälften av tjänsteföretagen planerar att höja sina priser i stor, eller mycket stor, utsträckning.

Enligt Jörgen Kennemar blir det konsumenterna som får betala notan vilket i sig ”spär på inflationen”.

ANNONS
ANNONS

”Eftersom det finns en god efterfrågan känner företagen att de kan vältra över kostnaderna på kunden. Om vi hade haft en sämre konjunktur hade de kanske riskerat att tappa marknadsandelar om de höjt priserna.”

Läs även: Råvaror faller nästa år enligt Fitch [Dagens PS