Mycket talar för att ädelmetallen silver kommer följa efter guldet och börja stiga rejält. Branschexperter pekar ut silver som mer attraktivt än guld, som stigit kraftigt den senaste tiden. Och rörelserna i silver brukar vara betydligt kraftigare än för guldet. Historiskt har portföljer som även innehåller guld och silver utvecklats bättre än de som endast består av aktier och räntor.

ANNONS

Silver har alltid varit billigare än guld, något som bland annat beror på att det i jordskorpan finns det cirka tio gånger så mycket silver som guld. Historiskt har silver kostat 1/16 av priset för guld.

”Silver är sannolikt en av de absolut bästa investeringarna under kommande decennium. Silver brukar beskrivas som guld på steroider, och prisrörelserna brukar vara två till tre gånger så stora om för guld”, säger Johan Arvsten, analytiker på Nordic Gold Trade, och tillägger:

”Men silver är inget för den nervöst lagde investeraren.”

Säkra kort i skakiga tider

Både guld och silver brukar vara tillgångar investerare flyr till vid oroliga tider, så kallade safe havens. Det är något som bidragit till prisuppgången på guld sedan corono-viruset stack hål på bubblan och försatte världen i ekonomiskt fritt fall. Ett fall staterna runt om i världen försöker bromsa genom att använda samma medicin som skapade problemet från början, dvs att låta sedelpressarna gå för fullt för att kunna använda sig av monetära stimulanser. För att skydda sig mot den kraftfullt stigande penningmängden och oron för tilltagande inflation kompletterar många investerare portföljen med värdebevarande ädelmetaller.

Skillnaden i priset mellan guld och silver är historiskt mycket stor för närvarande, vilket gör att många tror att detta gap kommer att utjämnas till silvrets fördel. Prisrelationen guld/silver ligger kring 1/113, vilket innebär att relationen börja krympa från högsta skillnaden tidigare i år som var 1/130. Historiskt har denna relation varit 1/16.

Allt svårare hitta silver i gruvan

Det finns dessutom en underliggande stark efterfrågan för silver eftersom metallen har ett stort antal industriella ändamål då den besitter flera unika egenskaper. Bland annat har metallen den bäst kända värme- och ledningsförmåga bland alla metaller. Silver används i till exempel i elektronik, medicinsk utrustning och solceller.

Efterfrågan är stigande. Detta har skapat en strukturell efterfrågan och globalt ”beroende” av silver. Åtgången av silver i olika former av industriell tillverkning överstiger den som bryts i gruvor.

ANNONS
ANNONS

”Silver kommer att bli allt svårare att få tag på ur gruvperspektiv. De flesta lättutvunna fyndigheter är redan genomgångna”, säger Johan Arvsten.

 

Tio argument för att inkludera guld och silver i din portfölj:

1. Guld/silver är pengar
Fysiskt guld/silver är en av de mest ideala formerna för långsiktig värdekonservering. Definitionsmässigt är det bara guld och silver som kvalificerar som ”pengar” allt annat är ”valuta”. Det är också perfekt för dina arvingar eftersom det kommer att överträffa alla valutor som de kan använda i framtiden.

2. Guld/silver är en materiell tillgång och en försäkring
Fysiskt guld är inte föremål för riskerna med pappers och digitala tillgångar. Guld/silver kan inte hackas eller raderas. Guld/silver är svårt att förfalska och går inte att skapa på konstgjord väg. Guld/silver har ett eget inneboende värde.

3. Guld/silver har ingen motpartsrisk
Fysiskt guld/silver kan inte gå i konkurs. Ädelmetaller kommer aldrig att fallera utifrån 3e partsrisker via konkurs, valutakollaps, rättsprocesser etc.

4. Guld/silver kan vara privat och konfidentiellt
Om du vill ha en privat eller konfidentiell form av värdekonservering är guld en av få tillgångar som kan erbjuda detta. Det är också ett tillgångsslag som fysiskt befinner sig utanför banksystemet.

5. Guld/silver är konverterbart till valuta och lätt att transportera
Guld är lätt att konvertera till kontanter och kan användas överallt i världen.

ANNONS
ANNONS

6. Guld/silver är lätt att lagra 
Guldlagring kräver inget underhåll, avgifter och kräver lite lagringsutrymme. ”If you cant hold it, you don’t own it”.

7. Guld /silver kräver ingen specialiserad kunskap
Ingen särskild kompetens eller expertis behövs för att köpa och sälja fysiskt guld/silver.

8. Guld/silver kan skydda mot politiska risker
Internationell guld-/silverlagring är enkelt att genomföra och kan ge finansiell flexibilitet och investeringsmöjligheter utanför ditt hemland.

9. Guld/silver hedgar dina övriga investeringar
Om du vill ha en tillgång som kommer att stiga när de flesta finansiella tillgångar faller, kommer guld/silver med stor sannolikhet att göra detta oftare än inte. Ju mer aktier du äger, ju mer guld/silver behöver du. Vilken bedömer du risken till för att omvärlden inte kommer att vara lika stabil som nu? Den procentsatsen bör motsvaras av guld i din portfölj.

10. Guld/silver kommer att skydda din portfölj i tider av kris
I en värld av förhöjda risker på flera fronter erbjuder guld/silver lägre risk, ökad säkerhet och en större stabilitet än någon annan investering. Människor tecknar försäkringar av allehanda slag till vardags. Dessa försäkringar kostar en årlig premie som sedan är ”förlorad” om inget inträffat. Guld/silver behåller sitt värde, du behöver inte köpa en ny försäkring var år och du kan närsomhelst lösa in din försäkring mot en valuta.