Micro Cap Invest är en livesänd, kostnadsfri och digital investerarträff som äger rum den 15:e juni. Här ges du som investerare en unik inblick i några av de hetaste Micro Cap-bolagen på marknaden.

Här presenteras intressanta aktiecase som ger dig en trygg grund till investeringar i de presenterande bolagen. Under investerarträffen ges du även möjlighet att ställa frågor till bolagen.

Läs mer och boka din kostnadsfria plats här

Investera i bolag med stor potential

På Micro Cap Invest får du information direkt från representanter för bolagen. Fördjupa dina kunskaper om den stora potentialen i dessa bolag, hör om deras planer för framtiden och få insyn i deras verksamhet.

Som deltagare på investerarträffen får du möjlighet till bättre insikt i intressanta aktiecase. För den som letar efter investeringsmöjligheter är detta ett perfekt tillfälle för att få inspiration och information.

På Micro Cap Invest möter du:

SkogsfondBaltikum

Skogsfond Baltikum är en alternativ investeringsfond som äger skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering av noga utvalda skogsfastigheter och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta.

Carl Olén, vd, presenterar Skogsfond Baltikum på Micro Cap Invest.

Besök bolagets hemsida

Qlucore

Qlucore skapar förutsättningar för en bättre cancervård genom AI-baserad programvara för precisionsdiagnostik. Bolagets egenutvecklade mjukvaror gör om stora och komplexa datamängder till förklarande visualiseringar och tydliga beslutsunderlag – både för forskare och kliniker.

Carl-Johan Ivarsson, vd, presenterar Qlucore på Micro Cap Invest.

Besök bolagets hemsida

W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar. Deras kunder är svenska och internationella myndigheter så väl som företag inom försvar och samhällsskydd. Bolaget är experter på träning och simuleringar, uppdragssystem och kommunikation.

Daniel Hopstadius, vd, presenterar W5 Solutions på Micro Cap Invest.

Besök bolagets hemsida

Raws

Raws, en svensk tillverkare av sugrör av vass, gör sig redo för att ta betydande marknadsandelar på den stora sugrörsmarknaden. Kommande år räknar bolaget med att kraftigt öka sin försäljning. I år ska man nå en försäljning på 54 miljoner sugrör och till 2024 ska man vara uppe i en volym på 660 miljoner sugrör.

Eyoel Lundberg, vd, presenterar Raws på Micro Cap invest.

Besök bolagets hemsida

Flexion

Flexion erbjuden en unik möjlighet att investera i marknaden för mobilspel genom ett bolag med en diversifierad spelportfölj, en skalbar affärsmodell och starka och etablerade relationer med utvecklare och distributörer.

Niklas Koresaar, ekonomichef, presenterar Flexion Mobile på Micro Cap Invest

Besök bolagets hemsida

CarlJohan Nattaro

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Carl-Johan Gustafson, vd, presenterar Nattaro Labs

Besök bolagets hemsida

Hur går det till?

Micro Cap Invest är en livesänd investerarträff som äger rum den 15:e juni med start klockan 12:55.

För att delta, tryck på knappen för Anmälan och anmäla dig. När du fyllt i dina uppgifter får du din kostnadsfria biljett i din e-post.

I det mail som du får från oss med biljetten inför investerarträffen kommer det även att finnas instruktioner för hur du hittar och ansluter dig till livesändningen.

Schema

12:55 – Introduktion

13:00 – 13:30 W5 Solutions

13:45 – 14:15 Qlucore

14:30 – 15:00 Skogsfond Baltikum

15:15 – 15:45 Raws

16:00 – 16:30 Flexion Mobile

16:45 – 17:15 Nattaro Labs

Läs mer och boka din kostnadsfria plats här

ANNONS

Frågor?

Någon fråga om Micro Cap Invest? Eller har du någon fråga som du vill att vi lyfter till bolagen som presenterar? Skriv till event@dagensps.se.

Under livesändningen kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor live till bolagen.