Ålandsbankens rapport för fjärde kvartalet överträffar fjolårets siffror på samtliga rader. Rörelseresultatet för perioden utgör ett nytt rekord. Banken lämnar en oförändrad utdelning.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 40,1 miljoner euro (36,4).

Räntenettot uppgick till 14,9 miljoner euro (14).

Provisionsnettot blev 18,5 miljoner euro (16,3).

Rörelsekostnaderna uppgick till 27,8 miljoner euro (25,5).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 12,3 miljoner euro (10,9).

Rörelseresultatet blev 12,3 miljoner euro (9,1).

Nettoresultatet blev 9,8 miljoner euro (7,2).

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 euro.

”Under fjärde kvartalet genererar vi en avkastning på eget kapital om 13,6 procent och vårt bästa kvartalsresultat någonsin, 12,3 miljoner euro. Fortsatta starka inflöden av förvaltat kapital under kvartalet innebär att volymen under året växt med 17 procent till 7 436 miljoner euro. Vi kan därmed redovisa rekordvolymer på varje rad, då även vår inlåning (3 605 miljoner euro) och vår utlåning (4 378 miljoner euro) växt under året med 7 procent”, säger vd Peter Wiklöf.

ANNONS
ANNONS

Ålandsbanken förväntar att rörelseresultatet för 2021 kommer att vara i nivå med 2020.

Ålandsbanken, MEURQ4-2020Q4-2019Förändring
Intäkter40,136,410,2%
Räntenetto14,9146,4%
Provisionsnetto18,516,313,5%
Rörelsekostnader27,825,59,0%
Rörelseresultat före kreditförluster12,310,912,8%
Rörelseresultat12,39,135,2%
Nettoresultat9,87,236,1%
Utdelning per aktie, EUR1,001,000,0%

Läs även: Göran Persson gör miljonklipp i bankrival [DagensPS.se] »

Läs vidare: Efter bassningen – Persson köper Swedbank-aktier [DagensPS.se] »