Dagens PS

Obligationer: Allt om att köpa och handla med obligationer

Obligationer
En obligation är ett skuldinstrument som används av organisationer, oftast offentliga eller privata företag, för att finansiera sina verksamheter. (Foto: Unsplash)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 08 nov. 2023Publicerad: 02 nov. 2023

Obligationer är en central del av den globala ekonomin och har spelat en avgörande roll i att forma ekonomiska landskap över hela världen, och har blivit populära att investera i. Hur gör man för att köpa obligationer, och hur hittar man obligationer med hög ränta? I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta innan du investerar i obligationer.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

En obligation är ett skuldinstrument som används av organisationer, oftast offentliga eller privata företag, för att finansiera sina verksamheter. Genom att köpa en obligation lånar investeraren pengar till utfärdaren i utbyte mot en bestämd ränta.

Obligationer har haft en enorm inverkan på ekonomin genom tiderna. De är bland annat viktiga verktyg för regeringar att finansiera offentliga projekt som infrastruktur och sjukvård. Dessutom ger de företag möjlighet att växa och expandera, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen och stimulerar ekonomin ytterligare.

Vad är obligationer?

En obligation är ett skuldinstrument. När du väljer att köpa dessa lånar du ut pengar till utfärdaren, vanligtvis en stat eller ett företag, som i sin tur lovar att betala tillbaka det lånade beloppet med en viss ränta efter en förutbestämd period.

ANNONS

En av de mest framträdande skillnaderna mellan obligationer och aktier är äganderätten. När man köper aktier blir man delägare i ett företag, vilket ger rätt till en andel av företagets vinst (ofta i form av utdelning) samt rösträtt vid bolagsstämmor.

En obligation, å andra sidan, representerar inte ägande utan snarare ett lån, där den huvudsakliga intäkten kommer från den ränta som utfärdaren betalar.

Det är viktigt att nämna att obligationernas marknadsvärde kan variera baserat på räntenivåerna. Generellt sett, när räntan stiger sjunker värdet på de befintliga obligationerna och tvärtom. För investerare som överväger både aktier och obligationer i sin portfölj, är det avgörande att förstå dessa skillnader. 

ANNONS

Senaste nytt

De vanligaste obligationstyperna

I en investerares portfölj finns det en rad olika typer att överväga. Varje typ av obligation har sin egen betydelse och roll på finansmarknaden. Här är en översikt över de mest vanliga typerna:

  • Statsobligationer: Dessa skuldinstrument utfärdas av nationella regeringar, till exempel svenska statsobligationer.Tack vare deras koppling till statens ekonomi betraktas de ofta som lågriskinvesteringar. Räntan som betalas på dessa kan vara både fast och variabel.
  • Företagsobligationer: Dessa utfärdas av företag i syfte att samla in kapital. Generellt sett har de en högre ränta i jämförelse med statsobligationer eftersom de innebär en större risk.
  • Inflationsindexerade obligationer: De är designade för att skydda investerare från de negativa effekterna av inflation. Såväl huvudbelopp som räntebetalningar anpassas utifrån rådande inflation, vilket ger en avkastning som bevarar sitt värde över tid.
ANNONS
  • Kommunalobligationer: Dessa skuldinstrument utfärdas av städer, kommuner eller andra lokala enheter, vanligtvis för att finansiera projekt som tjänar allmänheten, som infrastruktur eller skolor. De kan vara särskilt attraktiva för investerare tack vare skattefördelar i vissa jurisdiktioner.

Varför investera i obligationer?

Att förstå varför många väljer att investera i obligationer är avgörande för att navigera framgångsrikt på finansmarknaden. Precis som med alla typer av investeringar tillkommer här en risk, det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du investerat. Men det finns också flera fördelar i att investera i dessa. 

För det första kan obligationerna ge en regelbunden inkomstkälla genom ränteutbetalningar. Dessutom kan de tjäna som ett stabiliserande inslag i en portfölj, särskilt under volatila marknadsförhållanden, eftersom de ofta rör sig oberoende eller till och med i motsatt riktning jämfört med aktier.

Men hur väljer man marknadens bästa obligationer att lägga till i sin portfölj? Beslutet bör baseras på en kombination av investerarens risktolerans, investeringshorisont och avkastningsmål. Det är också avgörande att granska utgivarens kreditvärdighet för att bedöma risken.

ANNONS

ANNONS

Fördelar med att investera i obligationer

Att investera i obligationer erbjuder flera fördelar, särskilt för den som söker säkerhet och stabilitet i sina investeringar. En av de mest framstående fördelarna är att, särskilt statsobligationer, anses vara bland de säkraste investeringarna. De är ofta uppbackade av regeringens fulla förtroende och kredit, vilket ger investerare en hög grad av trygghet. 

Vidare ger obligationerna en regelbunden och förutsägbar inkomstkälla genom sina ränteutbetalningar, vilket kan vara särskilt attraktivt för den som söker en regelbunden avkastning. 

Inom ramen för en diversifierad portfölj kan obligationerna fungera som en motvikt mot volatilitet inom andra tillgångsklasser, vilket hjälper till att stabilisera totalavkastningen.

Processen att köpa obligationer

Att köpa obligationer är en rättfram process, men det kräver en viss kunskap att fatta välgrundade beslut. För att köpa statsobligationer, eller andra typer, bör man först definiera sina investeringsmål och risktolerans. Därefter är det viktigt att analysera utgivarens kreditvärdighet. Med denna information i hand kan man sedan närma sig en mäklare eller bank för att faktiskt göra köpet. 

Hur köper man obligationer? 

ANNONS

Efter att ha konsulterat en finansiell rådgivare och bestämt vilken typ av obligation som bäst uppfyller ens behov placeras en order, varefter mäklaren eller banken slutför transaktionen på ditt uppdrag. Genom att noggrant överväga marknaden och vara informerad om processen kan investerare säkerställa att de får bästa möjliga avkastning på sin obligationsinvestering.

Obligationer med hög ränta

För investerare är obligationer med hög ränta ofta attraktiva, eftersom de kan erbjuda högre avkastning jämfört med andra investeringar. Det är dock viktigt att vara medveten om att den högre räntan i viss mån kompenserar för den ökade risken med sådana investeringar. 

Men varför är obligationernas ränta så viktiga? Räntan representerar den årliga avkastningen på en investering i en obligation. Även om högre räntor kan vara lockande, är det viktigt att komma ihåg att de ofta kommer med en högre risk. Detta innebär att sannolikheten för förlust kan vara större, särskilt om utgivaren skulle drabbas av ekonomiska svårigheter, och inte kunna betala tillbaka skulden.

Strategier vid obligationshandel

Med tanke på marknadens ständiga utveckling introduceras regelbundet ny teknik för att hjälpa handlare att navigera genom komplexiteten. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper och anpassa metoder för att förbli relevanta och effektiva. Att göra djupgående analyser är därför avgörande för att säkerställa att varje handlingsstrategi baseras på aktuell och korrekt information.

Hur handlar man med en obligation?

ANNONS

Att investera i obligationer kan antingen innebära att man håller dem till mognad eller handlar dem på den sekundära marknaden. Att hålla en obligation till dess mognad betyder att investeraren avser att behålla obligationen tills den löper ut, vid vilken tidpunkt huvudbeloppet återbetalas. 

Att handla obligationerna på den sekundära marknaden innebär köp och försäljning före deras utgångsdatum. Här kan värderingar fluktuera beroende på räntenivåer, makroekonomiska förhållanden och andra faktorer.

Populära strategier för obligationshandel

Det finns flera populära strategier som investerare kan använda när de handlar med obligationerna. Nedan går vi igenom några vanligt förekommande strategier:

  • Ladder-strategin: investeraren fördelar sina investeringar över en rad obligationer med olika löptider. 
  • Barbell-strategin: majoriteten av investeringarna placeras i kort- och långsiktiga obligationer men undviker mellanlånga löptider. 

För de som söker efter större avkastning trots högre risk kan high-yield-obligationer vara ett alternativ. Dessa är också kända under namnet “skräpobligationer” och erbjuder högre avkastning men innebär en större kreditrisk. 

Läs mer: Teknisk analys: Så blir du proffs på aktieanalys

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS