Dagens PS

Teknisk analys: Så blir du proffs på aktieanalys

Teknisk analys
När man överväger att investera i aktiemarknaden, är det av yttersta vikt att inte bara förstå företagens situation utan också marknadens tekniska aspekter. (Foto: Pexels)
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 08 nov. 2023Publicerad: 02 nov. 2023

Teknisk analys är ett viktigt verktyg för alla som vill investera i aktier. Denna form av aktieanalys kan ge dig insikt i hur en akties framtid ser ut. Men hur gör man egentligen för att analysera aktier? Det går vi igenom nedan.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

När man överväger att investera i aktiemarknaden, är det av yttersta vikt att inte bara förstå företagens situation utan också marknadens tekniska aspekter. En teknisk analys av aktier blir därför en oumbärlig del av varje investerares verktygslåda. 

Denna artikel är ämnad att fungera som en omfattande guide till hur den tekniska anlysen fungerar, dess relevans i aktieanalys, och olika sätt man kan analysera aktier på. Med en uppsjö av tekniker och metoder som diskuteras, strävar den här artikeln efter att ge både nybörjare och erfarna aktieinvesterare en ökad förståelse för ämnet. 

ANNONS

Vad är teknisk analys av aktier?

Teknisk analys är en metod som involverar att noggrant studera tidigare marknadsdata, främst pris och volym, i syfte att försöka förutsäga framtida marknadsrörelser. Detta görs oftast genom att använda olika typer av diagram, mönster och tekniska indikatorer. 

I kontrast till detta står fundamental analys, som fokuserar på ett företags inre värde genom att granska deras finansiella rapporter och andra offentliga uttalanden. En teknisk aktieanalys har sina rötter i idén att all tillgänglig information redan är inräknad i en akties nuvarande värde, vilket gör det möjligt för tekniska analytiker att enbart fokusera på prisrörelser och därigenom göra mer exakta förutsägelser.

Den stora betydelsen av den tekniska analysen kan inte nog betonas. Denna analysmetod ger inte bara investerare möjligheten att förstå och utnyttja marknadstrender och prismönster, utan den är också en avgörande del i att fatta välgrundade investeringsbeslut. 

Genom att analysera aktier med denna metod kan man fånga upp subtila indikationer på prisrörelser, handelsvolymer och marknadspsykologi, som tillsammans skapar en kraftfull insikt i marknadsdynamiken. Denna insikt kan sedan användas för att göra antaganden om framtida prisrörelser, vilket är en central del i varje framgångsrik investeringsstrategi.

Kom ihågDet är omöjligt att exakt förutse hur marknaden utvecklas i framtiden. Resultatet av analysen är således antaganden snarare än en exakt förutsägelse.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Varför använda teknisk aktieanalys?

För att få en klarare bild av vad teknisk analys av aktier är, låt oss nu titta på varför metoden är så värdefull, och hur den används i praktiken. Här nedan följer en diskussion om de specifika aspekterna av en aktieanalys och dess inverkan på investeringar och handel.

Riskminimering

En av de mest betydelsefulla fördelarna med denna analysmetod är dess förmåga att hjälpa investerare minimera risker. Ingen investeringsmetodik kan eliminera risk helt och hållet, men en grundlig analys ger investerare möjligheten att identifiera potentiellt farliga prisrörelser och volatila marknader. 

Detta är viktigt eftersom riskhantering är hjärtat i varje investeringsstrategi. Genom att använda tekniska indikatorer och mönster kan man skaffa sig en detaljerad förståelse för marknadsdynamiken, och undvika alltför riskfyllda affärer. Denna riskminimering är särskilt värdefull på volatila marknader där prisfluktuationer kan vara snabba och oförutsägbara.

Investeringsstrategi

En teknisk aktieanalys är en kritisk komponent när det gäller att formulera en solid investeringsstrategi. Genom att integrera tekniska indikatorer och analysverktyg i din strategi, ger du dig själv den bästa chansen att göra framgångsrika investeringar över tid. 

Det är också värt att notera att denna analys är ett komplement till fundamental analys. När dessa två analysmetoder kombineras, skapas en mer heltäckande bild av marknaden och de underliggande aktierna. Detta hjälper investerare att fatta mer välgrundade och diversifierade investeringsval.

ANNONS

Marknadstajming

En annan styrka med att analysera aktier genom denna metod är förmågan att hjälpa investerare och handlare att tajma marknaden effektivt. Med andra ord, det hjälper dig att identifiera den bästa tidpunkten för att köpa eller sälja en viss aktie. 

Genom att observera och tolka olika tekniska indikatorer kan man få insikter i potentiella trendvändningar och prisutbrott. De tekniska indikatorerna kan bland annat innefatta följande:

 • Rörliga medelvärlden
 • RSI (Relative Strength Index)
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Hur gör man för att analysera aktier?

För att kunna dra nytta av en teknisk analys av aktier på bästa möjliga sätt, krävs en grundläggande förståelse av de verktyg och processer som är involverade. Låt oss nu övergå till en mer djupgående titt på dessa komponenter.

ANNONS

Grundläggande verktyg

För att börja med en teknisk aktieanalys, behöver man ha tillgång till några grundläggande verktyg. Först och främst är en pålitlig handelsplattform avgörande. Denna plattform bör erbjuda ett brett spektrum av tekniska indikatorer och verktyg för att analysera historiska data. 

Denna data inkluderar, men är inte begränsad till, följande:

 • Pris
 • Handelsvolym

Många moderna handelsplattformar erbjuder också automatiserad handel och backtesting-funktioner, som kan vara mycket användbara för att testa olika handelsstrategier innan de implementeras i verkliga livet.

ANNONS

ANNONS

Datainsamling

När plattformen är på plats, är nästa steg att samla in den data som krävs för analys. Pris och volym är de mest grundläggande dataelementen, men andra faktorer kan också vara relevant. Bland annat handlar det om:

 • Handelsfrekvens
 • Volatilitet

Det är viktigt att samla så mycket data som möjligt för att få en helhetsbild av marknaden och de specifika aktierna som man är intresserad av. Data kan hämtas från en mängd olika källor, inklusive finansiella nyhetssidor, aktieplattformar och direkt från börser.

Mönster i diagram

En teknisk analys av aktier innefattar ofta att identifiera särskilda mönster i prisdiagram, som till exempel “Huvud och axlar” och “Dubbla toppar och bottnar”. Dessa mönster kan ge värdefulla insikter i framtida marknadsrörelser och är ofta tecken på fortsatta eller kommande trendförändringar. Genom att förstå och kunna identifiera dessa mönster, ger man sig själv en konkurrensfördel och en bättre möjlighet att göra framgångsrika affärer.

Indikatorer och oscillatorer

En annan viktig del av en teknisk aktieanalys är användningen av tekniska indikatorer, såsom:

ANNONS
 • Rörliga Medelvärden (Moving Averages)
 • RSI (Relative Strength Index)
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Dessa verktyg hjälper handlare och investerare att förstå marknadsdynamiken på en djupare nivå. Till exempel, ett (Rörligt Medelvärde) kan hjälpa dig att förstå en långsiktig trend, medan RSI och MACD kan ge insikter i en aktuell överköpt eller översåld status.

Trendanalys

En viktig komponent i den tekniska analysen är att identifiera och förstå marknadstrender. Att kunna skilja mellan en uppåtgående, nedåtgående och sidledes trend är avgörande för att kunna fatta korrekta investeringsbeslut. För att förstå den rådande marknadsriktningen används ofta verktyg som:

 • Trendlinjer
 • Stöd- och motståndsnivåer
 • Tekniska indikatorer

Typer av teknisk analys

Innan vi går vidare är det viktigt att förstå de olika typerna av tekniska analyser som används i handelsvärlden. Varje typ fokuserar på olika aspekter och tidsramar av marknadsrörelser, och att välja rätt kan vara avgörande för din handelsframgång.

ANNONS

Daytrading

Daytrading, eller dagshandel som det också kallas, är en handelsstrategi som innebär att köpa och sälja finansiella instrument inom en handelsdag. Inom denna tidsram är det ytterst viktigt att kunna tolka och reagera på olika marknadssignaler i realtid. 

Den tekniska analysen blir därmed ett oumbärligt verktyg för dagshandlare. De använder sig ofta av grafiska mönster, tekniska indikatorer som RSI och MACD, och handelsvolymer för att fatta snabba beslut.

Vanligtvis blir volym, prisaktion och volatilitet de mest kritiska parametrarna i denna typ av analys. Kortsiktiga prisfluktuationer analyseras intensivt, och handlare måste vara redo att agera omedelbart på varje ny datapunkt eller marknadssignal.

Swingtrading

Swingtrading är en strategi som ligger någonstans mellan dagshandel och positionshandel, där handlare håller på sina positioner från några dagar upp till några veckor. Målet är att dra nytta av “svängningar” i aktiekurser. 

I detta fall blir den tekniska analysen ett verktyg för att identifiera potentiella svängpunkter i marknaden. Swinghandlare fokuserar ofta på medellånga och korta tidsramar när de analyserar aktiekurser och använder tekniska indikatorer, som rörliga medelvärden eller Bollinger-band för att förutsäga framtida prisrörelser. 

Eftersom de har mer tid att göra sina analyser jämfört med dagshandlare, kan de också integrera viss grundläggande analys i sin strategi, även om deras huvudsakliga fokus ligger på tekniska analyser.

ANNONS

Positionshandel

Positionshandel är den mest långsiktiga formen av handel som diskuteras här, där investerare kan hålla sina aktier i månader eller till och med år. Teknisk analys av aktier inom denna tidsram används oftast som ett komplement till fundamental analys. 

I stället för att koncentrera sig på minutvisa eller timvisa förändringar, studerar positionshandlare veckovisa eller månatliga prisdiagram för att förstå de övergripande marknadstrenderna. 

De kan använda en rad indikatorer, inklusive, men inte begränsat till, rörliga medelvärden, stöd- och motståndsnivåer och olika former av momentumindikatorer för att fatta välgrundade beslut om långsiktiga investeringar.

Vanliga fallgropar och hur man undviker dem

Medan teknisk aktieanalys är en kraftfull metod för att bedöma marknaden, är den inte utan sina egna faror och fallgropar. Kunskap om dessa kan hjälpa dig att undvika vanliga misstag och därmed förbättra din övergripande handelseffektivitet.

Övertro på indikatorer

Det är lätt att bli förtjust i de tekniska indikatorerna och börja tro att de kan förutsäga marknaden med absolut säkerhet. Detta är en farlig väg att gå. Indikatorer ger inblick i potentiella framtida rörelser, men de är ingen garanti. 

ANNONS

En väl balanserad strategi bör inkludera flera olika aspekter, inklusive:

 • Bedömning av marknadsstämningen
 • Grundläggande analys
 • Strikt riskhantering

Om du lutar dig för starkt mot tekniska indikatorer kan risken finnas att ditt kapital drastiskt minskar.

Brist på fundamental analys

Många handlare fokuserar enbart på den tekniska analysen och ignorerar vikten av grundläggande analys. Även om tekniska indikatorer och diagram kan ge en bra uppfattning om vart en aktie kan vara på väg, bör de inte användas som det enda beslutsverktyget. 

Grundläggande faktorer kan ha stor påverkan på aktiepriset. Här avses bland annat faktorer som:

 • Företagets resultatrapporter
 • Industriutsikter
 • Ekonomiska indikatorer 

Om du ignorerar dessa kan du missa viktiga varningssignaler eller möjligheter.

ANNONS

Känslomässig påverkan

Känslor är en av de största fienderna till en framgångsrik handlare. Det är lätt att bli förälskad i en särskild aktie eller en handelsstrategi. Men om du låter dina känslor ta över, riskerar du att göra impulsiva beslut som kan underminera din handelsframgång.

Strikt disciplin, en välplanerad strategi och användning av tekniska verktyg kan hjälpa dig att hålla dina känslor i schack och utföra en mer objektiv aktieanalys.

Historiskt sammanhang

Teknisk analys, som vi känner till den idag, har utvecklats genom flera århundraden. Ursprungligen började den i 1600-talets Amsterdam, där handlare började använda tidiga former av tekniska analyser för att förstå rörelserna på de holländska finansmarknaderna. 

Det är fascinerande att notera att metoden har stått emot tidens tand och nu anpassats till de moderna, datoriserade handelsplattformarna. I dagens digitala värld har analysen blivit en vetenskap i sig med avancerade verktyg, algoritmer och dataanalys. Den används inte bara för aktieanalys utan även för analys inom flera andra finansiella marknader, såsom: 

 • Råvaror
 • Index
 • Kryptovalutor.

Slutsats

ANNONS

Oavsett om du är en dagshandlare som söker små, snabba vinster eller en mer långsiktig investerare, med siktet inställt på pensionering, kan den tekniska anlysen ge dig de verktyg du behöver för att fatta bättre handelsbeslut. 

Analysen hjälper dig inte bara att identifiera möjligheter, utan också att analysera aktier på ett sätt som minimerar risken. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen metod är felfri. En framgångsrik aktiehandlare bör aldrig bli allt för självbelåten, utan alltid sträva efter att lära sig mer och anpassa sig till förändringarna i marknaden.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS