Nordea och vd Frank Vang-Jensen släpper en resultatrapport för andra kvartalet som inte kan beskrivas på annat sätt än en skräll.

ANNONS

Frank Vang Jensen, som fick sparken som vd för Handelsbanken, har som Dagens PS tidigare berättat fått sin revansch när han tog över vd-rollen för Nordea.

I dag har Frank Vang Jensen ånyo anledning att se glad ut – Nordea kommer in med en rapport som är en skräll.

Storbankens rörelseresultat blev 1 338 miljoner euro, vilket kan jämföras med 306 miljoner euro under samma period i fjol.

”Ökningen drevs av kraftigt ökade rörelseintäkter, strikt kostnadskontroll och låga kreditförluster. Räntenettot ökade med 13 procent och avgifts- och provisionsnettot ökade med 30 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde var stabilt och låg på en mer normal nivå än under första kvartalet”, skriver Nordea i ett pressmeddelande där du kan ta del av kvartalssiffrorna mer fördjupat.

Fortsatt ökning av bolånen

Där framgår det vidare att bankens bolånevolymer fortsatte att öka.

I korthet berättar banken att rapportperioden kännetecknas av stark kreditkvalitet med återföringar av kreditförluster, förbättrat K/I-tal och lönsamhet, stark kapitaltillväxt, ”bland de bästa i Europa”, heter det.

ANNONS
ANNONS

Nordea skriver vidare att man är i fas för att nå de finansiella målen för 2022.

”Nordea fortsätter att fokusera på sina tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera sin operativa effektivitet. Nordea gör goda framsteg mot att konsekvent leverera i enlighet med de finansiella målen: ett K/I-tal på 50 procent och en avkastning på eget kapital på över 10 procent”, skriver banken.

Ökade marknadsandelarna i hela Norden – igen

Så här kommenterar Frank Vang-Jensen rapporten:

”Under andra kvartalet fortsatte vi att öka affärs- och kundaktiviteten avsevärt, och vi ökade våra marknadsandelar ytterligare i hela Norden”.

Di.se berättar att Nordeas aktie är upp med 7,6 procent sedan stängning senaste rapportdagen och att kursen gått upp hela 42 procent hittills i år.

Det är ”klart mest bland de fyra storbankerna”, enligt tidningen som även uppger att ett rörelseresultat på 1 118 miljoner euro var väntat från Nordea för Q2, enligt Infronts sammanställning.

ANNONS
ANNONS

Ger experterna svar på tal

Nu blev det bättre än så, till och med 20 procent bättre än analytikerna räknat med.

Nordea uppges nu vara redo att dela ut de innestående utdelningarna för 2019-2020, 0,72 euro per aktie.

Enligt plan ska den aktuella utdelningen ske i oktober när restriktionerna hävts.

Där till har Nordea för avsikt att påbörja återköp av aktier.