Finansinspektionen ger Nordnet Bank en anmärkning och nätmäklaren ska även betala 100 miljoner kronor i en sanktionsavgift.

ANNONS

Orsaken till Finansinspektionen beslut att ge Nordnet en anmärkning i kombination med en sanktionsavgift är att banken enligt FI brustit i rutinerna kring blankning.

”Nordnet har erbjudit en bristfällig tjänst som riskerat att medverka till brister och problem på värdepappersmarknaden. Det är särskilt anmärkningsvärt att banken tidigare har lyft bristerna med tjänsten utan att ha vidtagit nödvändiga åtgärder. Den typen av agerande riskerar att skada förtroende för en välfungerande marknad”, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI, i ett pressmeddelande.

Nordnets vd anser att sanktionsavgiften från FI är för hög

Lars-Åke Norling, vd för Nordnet, anser att böterna från Finansinspektionen är för höga.

”Först och främst har vi olika syn på frågan om hur regelverket för blankningstransaktioner ska tolkas. Jag tycker också att det är av vikt att vi bara har haft en enda incident med så kallad naken blankning”, säger Norling i ett pressmeddelande.

Till TT säger han att sanktionsavgiften från FI inte står i ”paritet” med det som inträffat.

”Därför överväger vi att överklaga”, säger Nordnets vd till TT.

Ärendet gäller handeln i underhållningsbolaget Moment Group i februari i fjol då teckningsrätterna avskildes från aktierna, vilket ledde till fel prissättning på aktierna och fick flera Nordnet-kunder att blanka aktien.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs även: Ökad risk i flera bolag för blankningsattacker [Dagens PS]