Gruvbolaget Boliden anses vara välpositionerat att kapitalisera på de strukturella förbättringarna i kopparmarknaden de kommande åren. Efter en svag aktieutveckling de senaste tiden anser Nordea att risk/reward-profilen återigen har blivit tilltalande.

ANNONS

Det skriver banken i en analys där de lägger till aktien i modellportföljen och samtidigt slänger ut JM och Valmet.

”Även om vi tror att JM kommer att återfå viss styrka på en svagare bostadsmarknad tror vi inte att aktien står sig vid en förnyad oro på bostadsmarknaden”, skriver banken och fastslår att Nordea fortsatt är fundamentalt positiva till aktien men helt enkelt ser bättre risk/nytta-utdelning någon annanstans.

Vad gäller Valmet tar Nordea ut vinsten efter en tid med stark uppgång i aktien i både absoluta och relativa termer.

ANNONS
ANNONS