Microsoft redovisar en vinst och omsättning som var högre än väntat för räkenskapsårets andra kvartal.

ANNONS

Trots det föll aktien med en halv procent i efterhandeln.

Omsättningen uppgick till 28,92 miljarder dollar (25,84), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 28,39. Tillväxten var 12 procent.

Linkedin bidrog med 1,3 miljarder dollar i omsättning.

Antalet abonnenter på Office 365 steg till 29,2 miljoner och antalet aktiva Xbox Live-användare steg med 7 procent till 59 miljoner.

Resultat per aktie hamnade på 0,96 dollar (0,84), vilket var 12 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,86. Siffrorna exkluderar engångseffekter.

ANNONS
ANNONS
Microsoft, BUSD Q2-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2016/2017
Nettoomsättning 28,92 28,39 1,9% 25,84
Resultat per aktie, USD 0,96 0,86 11,6% 0,84

Konsensusdata från Bloomberg

[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire