Högsta domstolen nekar Raytelligence skadestånd för att en man tecknade aktier i samband med en nyemission och sedan inte betalat för dem, varför de blivit ogiltiga. 

ANNONS

Raytelligence är ett bolag baserat i Halmstad som är verksamt inom medicinteknik, specialiserade på analys och utläsning av hjärtfrekvenser och rörelsemönster.

I november 2018 genomförde bolaget en nyemission inför Raytelligence börsnotering. En 31-årig man tecknade sig då för 21 400 aktier till en teckningskurs om 7 kronor och 5 öre per aktie – totalt 150 870 kronor. Styrelsen beslutade att mannen skulle få tilldelning i enlighet med hans anmälan.

Mannen betalade dock aldrig för aktierna, och i februari 2019 förklarade Raytelligence styrelse rätten till aktierna förverkade. Emissionsbeslutet registrerades därefter, varvid aktierna blev ogiltiga. Raytelligence väckte därefter talan mot mannen och krävde honom på skadestånd på lika mycket som teckningsåtagandet.

Nu har Högsta domstolen avgjort frågan om ett aktiebolag, sedan en person tecknat och tilldelats aktier i en nyemission, har rätt till skadestånd om tecknaren inte betalar för aktierna och de tecknade aktierna därefter förklarats förverkade och blivit ogiltiga.

HD kommer till slutsatsen att det inte finns någon rätt till skadestånd för aktiebolaget och nekar Raytelligence skadestånd, skriver Dagens Juridik.

ANNONS
ANNONS

Det är samma slutsats som både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt tidigare dragit då de ogillade skadeståndstalan.

Läs mer: HD friar företagsägare som misstänkts för ekonomisk brottslighet