En recession av det mjukare slaget rycker allt närmare i USA och ingen respit är att vänta centralbankens räntehöjningar, enligt en ny  Reutersenkät.

ANNONS

Under det kommande året går USA in i vad som beskrivs som ”en kort och grund lågkonjunktur”.

Det rapporterar Reuters med hänvisning till nyhetsbyråns nyligen genomförda enkät bland ekonomer.

När den amerikanska centralbanken håller sitt sista penningpolitiska möte den 14 december är ekonomerna eniga om att räntan höjs med 50 punkter.

Så stor bedöms sannolikheten vara för en lågkonjunktur

Fortfarande är inflationsmålet långt över 2 procent, vilket öppnar för räntehöjningen på 0,50 procentenheter enligt ekonomerna som bedömer att sannolikheten för att USA under 2023 går in i en lågkonjunktur är 60 procent.

Under Feds senaste fyra möten har Fed trippelhöjt räntan, det vill säga justerat upp den med 75 punkter.

Men nu tror ekonomerna alltså att Fed nöjer sig med att höja räntan en halv procentenhet.

ANNONS
ANNONS

Ekonom: Det bör dämpa nedgången i USA:s ekonomi

”Om inte inflationen avtar snabbt verkar den amerikanska ekonomin fortfarande vara på väg mot vissa problem, men möjligen lite senare än väntat. Den relativt goda nyheten är att nedgången bör dämpas av extra besparingar”, säger Sal Guatieri, seniorekonom på BMO Capital Markets, till Reuters.

Dock tillägger ekonomen:

”Men detta förutsätter att ekonomins hållbarhet inte tvingar Fed att slå på bromsarna ännu hårdare”.

En tredjedel av ekonomerna (24 av 72) i Reutersenkäten tror att USA-räntan hamnar högre än den förväntade toppen på 4,75-5,00 procent i början av nästa år.

Första signalen – bostadsmarknaden saktar in

Ett tydligt tecken på att den amerikanska ekonomin nu saktar in märks på bostadsmarknaden, som brukar ge ifrån sig första signalen när de ekonomiska förhållandena försämras.

Så var det exempelvis när lågkonjunkturen/finanskrisen startade i USA 2007-2008.

ANNONS
ANNONS

Omkring 60 procent av ekonomerna i enkäten förutspår en BNP-nedgång under två eller fler kvartal i rad någon gång under nästa år.

En klar majoritet av ekonomerna, 35 av 48, utgår från att den eventuella lågkonjunkturen blir kortvarig och mild.

Ekonomernas prognos ärr att USA, som är världens största ekonomi, bara växer med blygsamma 0,3 procent det kommande året.

Läs även: Dr Dooms svarta prognos: Spår börsras på 25 procent [Dagens PS]