Flera ledamöter i Riksbankens penningpolitiska direktion betonade vid förra mötet att osäkerheten kring tillväxtförutsättningarna framöver är stor. Det framgår av protokollet från mötet den 12 februari, då reporäntan lämnades oförändrad.

Vid mötet konstaterade Riksbanken att konjunkturutvecklingen, som väntat, har gått in i en lugnare fas både i Sverige och omvärlden. Samtidigt spås konjunkturen vara god de närmaste åren, och inflationen väntas ligga nära målet på 2 procent.

Riksbanken upprepade därför prognosen om att nästa räntehöjning sker under andra halvåret 2019.

ANNONS
ANNONS

”Flera ledamöter betonade samtidigt att osäkerheten kring tillväxtförutsättningarna framöver är stor. Risker som inte enkelt fångas i prognosen är till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina, osäkerhet kring styrkan i den europeiska konjunkturen samt formerna för Storbritanniens utträde ur EU”, framgår det av protokollet.

”När det gäller osäkerhet kring efterfrågan i svensk ekonomi lyftes särskilt utvecklingen på bostadsmarknaden och några ledamöter diskuterade även den senaste tidens växelkursförsvagning. Mot bakgrund av dessa osäkerhetsfaktorer poängterades vikten av vaksamhet i penningpolitiken och att framtida räntehöjningar kommer att anpassas utifrån utsikterna för konjunkturen och inflationen”, heter det vidare.