Sverige har passerat toppen när det gäller högkonjunkturen och tillväxten här hemma som internationellt bromsas in. Riskerna finns på nedsidan, menar Svenskt Näringsliv.

”Riskerna finns på nedåtsidan. Fortsatt oro kring protektionism och Brexit är båda faktorer som tynger prognosen. En ytterligare försämring i världshandeln kan innebära en ännu svagare svensk tillväxt framöver”, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar.

Tillväxten i BNP förväntas sjunka från 2,3 procent i fjol till 1,4 procent i år och 1,5 procent 2020. Bostadsinvesteringarna förväntas bland annat sjunka.

Svenskt Näringsliv menar att det mest allvarliga i situationen är den låga produktivitetstillväxten i näringslivet. Före finanskrisen låg den på 3-4 procent, en siffra som framöver är nere på cirka 0,5 procent.

ANNONS
ANNONS

”Vi har i utgångsläget höga arbetskraftskostnader i Sverige. Om produktivitetsutvecklingen blir så svag som i vår prognos ställer det stora krav på parterna när avtalen ska förhandlas framöver. De senaste åren har många sektorers internationella konkurrenskraft hållits uppe av en svag krona, men det är inte långsiktigt hållbart”, säger Bettina Kashefi.