Nu står det klart hur mycket Riksbanken höjer den viktiga styrräntan, det blev en dubbelhöjning av räntan och den största höjningen på 22 år.

ANNONS

Nyss kom räntebeskedet från Riksbanken. Styrräntan höjs med 50 punkter, det vill säga 0,50 procentenheter till en styrränta på 0,75 procent.

”Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande och förklarar att den dubbelhöjda räntan nu syftar till att hindra inflationen från att bita sig fast.

Att det blev en räntehöjning på 50 punkter är ingen överraskning. De flesta bedömare hade räknat med det.

Riksbanken: Inflationen urholkar hushållens köpkraft

”Många ekonomier återhämtade sig snabbt under fjolåret. Men de obalanser som uppstått när efterfrågan ökat snabbare än utbudet har förstärkts av Rysslands invasion av Ukraina och nya pandemirelaterade restriktioner i Kina. Detta har drivit upp priserna på energi, olika insatsvaror och livsmedel. Att inflationen är hög i både Sverige och omvärlden är kännbart för hushållen och urholkar köpkraften. Centralbanker världen över stramar nu åt penningpolitiken för att kyla av den ekonomiska aktiviteten och få ner inflationen”, skriver Riksbanken och berättar att direktionen även beslutat att dra ner på innehaven av värdepapper i snabbare takt än vad som beslutades i april.

”Riksbanken kommer under andra halvåret att köpa obligationer för 18,5 miljarder kronor i stället för som tidigare beslutat 37 miljarder. Med denna penningpolitik väntas inflationen sjunka tillbaka under nästa år och från 2024 vara nära 2 procent”, heter det.

Den nu höjda styrräntan med 0,50 procentenheter är den största höjningen på 22 år.

Riksbanken utgår från att inflationen kommer ligga kvar på över 7 procent resten av 2022.

”Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra. Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet”.

Läs även: Ny inflationschock i Sverige – högsta på 31 år [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sverige redan i recession och värre blir det [Dagens PS]

Läs också: Swedbank spår dubbelt så hög boränta [Dagens PS]

Missa inte: 7 av 10 företag spår bistra tider – inflationen spökar [Dagens PS]