Riksbanken lämnar som väntat reporäntan oförändrad vid -0,5 procent, enligt dagens penningpolitiska besked. Ingen av de 14 stycken deltagarna i Thomson Reuters analytikerenkät trodde på en förändrad ränta.

ANNONS

Centralbankens prognos för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år.

”Enligt Riksbankens prognos närmar sig tidpunkten för när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt. Men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt. Konjunkturen är stark och inflationen har varit nära 2 procent en tid. Men det lägre inflationstrycket skapar osäkerhet kring hur inflationen kommer att utvecklas framöver”, uppger Riksbanken.

”Därutöver är det viktigt att inte kronan stärks för snabbt. Det har tagit lång tid att få inflationen och inflationsförväntningarna tillbaka till 2 procent och osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå försiktigt fram. Om förutsättningarna för inflationen skulle ändras har direktionen, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader”, heter det.

ANNONS
ANNONS

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till -0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.