Konjunkturinstitutets, KI, barometerindikator steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4.

Indikatorn ligger dock trots uppgången på en fortsatt mycket låg nivå.

”Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå”, skriver KI i en kommentar.

Tillverkningsindustrin ökade också och det är framtiden som förklarar uppgången.

ANNONS
ANNONS

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt under högsommarmånaden och pekar på en fortsatt mycket låg nivå. Nedgången förklaras i synnerhet av hushållens mer negativa inställning till kapitalvaruinköp i nuläget men även en mer negativ syn på den svenska ekonomin.

maj 2020 jun 2020 jul 2020 Diff
Barometerindikatorn 64,8 75,3 83,4 8,1
Tillverkningsindustri 77,0 89,3 95,7 6,4
Bygg- & anläggning 89,1 89,8 92,6 2,8
Detaljhandel 76,7 85,7 96,7 11,0
Tjänstesektorn 54,1 61,9 73,3 11,4
Hushåll 77,5 84,1 83,3 -0,8
Mikroindex hushåll 81,0 87,5 88,6 1,1
Makroindex hushåll 76,8 84,7 84,1 -0,6