Världsekonomin kommer att genomgå ett U-scenario på grund av coronaviruset, det vill säga där krisen tynger tillväxten i flera kvartal innan en återhämtning tar vid vid slutet av året och början av 2021. Det skriver SEB i en makroanalys.

”Vårt huvudscenario är nu U-format med alltjämt relativt begränsade negativa tillväxteffekter (-0,3 till -0,4 procent globalt jämfört med vår prognos i Nordic Outlook februari). Global tillväxt bromsar i detta scenario in från 3,0 procent i fjol men ligger kvar något över de 2,5 procent som är riktmärket för global recession. Bedömningen är att detta följs av en acceleration till 3,5 procent nästa år”, skriver SEB.

SEB tror att de bästa verktygen för att hantera viruset ligger hos Riksbanken men inte i form av återgång till minusränta. Istället vill man se att kreditgivningen underlättas om så behövs, enligt bankens chefsekonom Robert Bergqvist.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt verkar ledamöterna inom Riksbanken föredra tillgångsköp före sänkningar. Enligt SEB tros nya obligationsköp bli aviserade vid mötet 28 april.

På annat håll i världen tror SEB också att ECB utökar de månatliga tillgångsköpen med 10 miljarder euro och att inlåningsräntan sänks med 10 punkter. Federal Reserve i USA tros fortsätta sänka räntan till 0,75-1,00 procent och Bank of England väntas följa efter på ordinarie möten i mars.

Ett lugnande besked för aktiemarknaden är i alla fall Joe Bidens comeback i de demokratiska primärvalen för presidentämbetet.