Det svenska finansiella systemet har hittills klarat av coronapandemins utmaningar relativt väl tack vare olika stödåtgärder, men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Det skriver Riksbanken på onsdagen.

Riksbanken pekar på att en ökad spridning av coronaviruset under hösten kan bromsa in en ekonomisk återhämtning i närtid och öka antalet företagskonkurser.

Därutöver riskerar stödåtgärder på sikt att bygga upp sårbarheter i form av högt skuldsatta länder och företag, påpekar centralbanken.

”Till riskbilden hör också de sårbarheter som fanns i det finansiella systemet redan före krisen. Det handlar exempelvis om svaga banker och offentliga finanser i euroområdet samt om de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas stora exponeringar mot fastigheter. Dessa risker kan medföra att krisen blir både djupare och mer utdragen”, skriver Riksbanken.

Om krisen visar sig bli djupare och mer utdragen så lär det behövas ytterligare åtgärder för att ge stöd åt kreditförsörjningen och värna den finansiella stabiliteten, uppges det.

ANNONS
ANNONS

Vad gäller att minska riskerna med hushållens skuldsättning efterfrågar centralbanken här åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.