”Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning”, konstaterar Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

ANNONS

Banken skriver i sin Economic Outlook att även om pandemin fortsätter tynga så bidrar vaccineringen och tillväxten till att svensk ekonomi ”växlar upp under andra halvåret” i år och återhämtningen fortsätter och håller i sig in i 2022.

”Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp om Sverige och sjukvården är fortsatt under hård press, men vaccineringen har kommit igång. Restriktionerna väntas lätta gradvis under kommande månader. Sverige står i startblocken för en rejäl återhämtning där vi räknar med att hushållens konsumtion sitter i förarsätet. Återhämtningen får också en extra skjuts från en stark global utveckling”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson i ett pressmeddelande från banken.

I år räknar Swedbank med att Sveriges ekonomi växer med 3,6 procent, det kan jämföras med den tidigare bedömningen på 3 procents tillväxt i ekonomin under 2021.

Swedbank: Det kan stoppa prognosen

Tillväxten ökar under andra halvåret i år och arbetslösheten faller från dagens 8,9 till cirka 7,3 procent i slutet av 2022. De största riskerna för återhämtningen kretsar kring biverkningar av vaccin, leveransproblem av vaccin och nya virusmutationer, enligt Swedbank prognos.

”Inflationen väntas öka globalt den närmaste tiden, men vår bedömning är att den endast ökar temporärt. Långa räntor kommer fortsätta att stiga något. För svensk ekonomi behövs det redan nu en ekonomisk politik för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden, där ökningen av långtidsarbetslösa är bekymmersam. Dessutom krävs investeringar för en åldrande befolkning samt investeringar för den gröna omställningen”, säger Mattias Persson.

Swedbank spår en fortsatt expansiv finanspolitik med svenska satsningar på 180 miljarder kronor under 2021 och 60 miljarder kronor under 2022.

Den offentliga skuldsättningen beräknas uppgå till 39,5 procent i år, vilket är en fortsatt låg skuldsättning, inte minst i en internationell jämförelse.

ANNONS
ANNONS

Riksbanken väntas lämna den viktiga reporäntan oförändrad under prognosperioden och fortsatt öka värdepappersköpen i år för att därefter låta innehavet ligga kvar oförändrat under 2022.

Läs även: Danske Bank tror på stark återhämtning [DagensPS.se] »