Konjunkturen har nått toppen och nu går det utför med både detaljhandeln och Sveriges finanser.

ANNONS

Det skriver HUI Research i sin konjunkturprognos, som återges av Nyhetsbyrån Direkt.

Europa med Italien i fokus skakar och i Sverige oroar de skuldtyngda hushållen.

”I Sverige har hushållens oro ökat efter Riksbankens räntehöjning i december. Hushållskonsumtionen för helåret 2018 landade på beskedliga 1,2 procent i fasta priser, vilket bör ställas i relation till att befolkningen ökade med 1,1 procent”, heter det i telegrammet från Nyhetsbyrån Direkt, där man alltså hänvisar till HUI Researchs rapport.

Nu stundar en utmaning för de svenska handlarna, framgår det, där det också konstateras att BNP nu väntas växa med 1,4 procent i år och 1,3 procent nästa år.

När det gäller detaljhandeln väntas den öka med 2,5 procent i och 2,0 procent nästa år.

ANNONS
ANNONS

HUI Research konstaterar bland annat att den fysiska handeln fortsätter krympa genom förändrade konsumtionsmönster hos kunderna och att det är ”hög tid för detaljisterna att se över sin butiksnätsstruktur och sin digitala strategi”.

Sammantaget är slutsatsen att det är ”solnedgång över såväl svensk ekonomi i sin helhet som detaljhandeln”, skriver Nyhetsbyrån Direkt.