Sveriges BNP väntas i år minska med 4,4 procent och det kommer dröja fram tills andra kvartalet 2022 innan ekonomin är tillbaka på samma nivåer som rådde för coronakrisen. Det uppger Svenskt Näringsliv i senaste konjunkturprognosen.

Den stora utmaningen i höst blir arbetslösheten som väntas nå de högsta nivåerna sedan 90-talskrisen. Prognosen är att arbetslösheten i år blir 8,7 procent, för att därefter öka till 9,5 procent 2021 men sedan minska något till 8,6 procent 2022.

”Läget är mycket allvarligt. Den höga arbetslösheten riskerar att bita sig fast”, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

För att få fart på tillväxten efterfrågar branschorganisationen ökade investeringar. Prognosen är att dessa minskar med 8,1 procent i år för att därefter långsamt börja öka.

ANNONS
ANNONS

Sveriges tillväxt under 2021 och 2022 spås bli på 3,2 respektive 3,0 procent.